Siirry sisältöön

Teollisuustie – Apilatie asemakaavan muutos

Kaavamuutoksella muodostuu uudella käyttötarkoituksella olevia paremmin hyödynnettäviä alueita sekä uusi kevyen liikenteen reitti Kaaritien ja Tiilitehtaantien välille.

Kaavamuutoksen tavoitteena on saada uusi rautatien alittava kevyen liikenteen yhteys Vistantien maantien ja Vähäjokipolun ulkoilureitin alikulkujen välille. Kaavamuutoksella vastataan myös radan eteläpuolella olevan korttelin 25 muutostarpeisiin.

Asian käsittely toimielimissä

Diaarinumero: 51/10.01.03/2024

  • Ympäristölautakunta 3.10.2019 § 90

    Kaupunginhallitus 16.10.2019 § 257

    Vireilletulo kuulutettu 25.10.2019

  • Ympäristölautakunta 27.2.2024 §17

    Kaavaluonnos nähtävillä 5.3.-5.4.2024