Siirry sisältöön

Varha irtisanoo palvelut Paimiossa

Hyvinvointialue on irtisanonut sopimuksen kuntouttavan työtoiminnan hankinnasta. Irtisanominen koskee noin 50 paimiolaisen asiakkaan palveluja.

Vuoden vaihteessa palveluiden tarjoaminen lopetettiin sauvolaisille asiakkaille. Tämä päätös koski noin kymmentä henkilöä. Nyt vuorossa on paimiolaisten palvelu, joka päättyy irtisanomisen johdosta lokakuussa.

Kuntouttavaa työtoimintaa on tarjottu paimiolaisen yhdistyksen, Varsinais-Suomen Työllistämisen Tuki ry:n ja Varhan välisen hankintasopimuksen nojalla. Kuntouttava työtoiminta on viimesijainen työllistymistä edistävä palvelu, jonka tarjoaminen tulee kyseeseen kaikkein vaikeimmin työllistyvien asiakkaiden kohdalla. ”Tämä on asiakasryhmä, joka tarvitsee pärjätäkseen eniten tukea ja palveluja”, sanoo Paimion työvoimapalvelujen päällikkö, Johannes Joutsenlahti. ”Palvelutarve on todettu sekä työvoimaviranomaisen että Varhan toimesta, mutta nyt toiminta ajetaan vaan tylysti alas”, hän jatkaa.

”Päätös on aivan perusteeton ja mielivaltainen. Sama yhdistys tuottaa palvelua myös Kaarinassa, mutta sitä toimintaa irtisanominen ei koske. On siis aivan sattumaa missä kunnissa vaikeasti työllistyvät henkilöt saavat tarvitsemaansa palvelua.” Joutsenlahti toteaa.

Käy kalliiksi yhteiskunnalle

Kuntouttava työtoiminta on palvelu, joka on samanaikaisesti työvoimapalvelu sekä sosiaalipalvelu ja sen myöntäminen asiakkaalle vaatii molempien viranomaisen myönteisen näkemyksen. ”On hämmentävää, että sosiaaliviranomaiset tunnistavat näin heikosti oman alansa palvelutarpeet. Asiakkaiden palveluntarve ei poistu sillä, että palvelun tarjoaminen lopetetaan. Maksulappu tulee sitten myöhemmin, kun asiakkaiden elämäntilanteet menevät huonommaksi” Joutsenlahti sanoo. ”Ja sen maksaa koko yhteiskunta, Varhakin pääsee näihin talkoisiin”.

Monet kunnat ovat onnistuneet pienentämään työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuja tarjoamalla asiakkaille oikea-aikaisesti työllistymistä edistäviä palveluja. Kuntouttava työtoiminta on ollut tässä yksi tärkeä keino.

Soittokierros alueen kuntiin vahvistaa palveluiden epätasaisen tarjoamisen. Loimaan työllisyyspäällikkö Kaisa Kantola kertoo, että paikkakunnalla palveluja tarjoavien yhdistysten hankintasopimuksia ei jatketa ainakaan nykyisessä muodossa enää syksyn jälkeen. Noin viisikymmentä asiakasta on vaarassa menettää palvelun, eikä tilalle ole tiettävästi tarjolla mitään, Kantola kertoo.

Paimion ja Sauvon alueilla Varsinais-Suomen Työllistämisen Tuki ry on ainoa kuntouttavan työtoiminnan palveluntuottaja, joten sopimusten irtisanomisen jälkeen lähimmät palveluntuottajat löytyvät Kaarinasta. ”Matka Paimiosta tai Sauvosta Kaarinaan muodostaa monelle kohderyhmän asiakkaalle osallistumiskynnyksen liian korkeaksi” Joutsenlahti tietää. ”Tuntuu, että tähän asiakaskuntaan on helppoa kohdistaa iskuja ja leikkauksia toinen toisensa perään” hän sanoo ja viittaa hallituksen tekemiin työttömyysturvan ja sosiaalietuuksien leikkauksiin.

Lisätietoja: Paimio/Sauvo

Johannes Joutsenlahti
Työvoimapalvelujen päällikkö
Paimion kaupunki, Työvoimapalvelut

02 474 5228, johannes.joutsenlahti@paimio.fi

Sähköyhtiöntie 4, 21530 Paimio
www.paimio.fi/tyollistamispalvelut

Yhteystiedot Loimaa:

Kaisa Kantola
Työllisyyspäällikkö, Loimaan kaupunki

kaisa.kantola@loimaa.fi
+358 40 096 3881