Siirry sisältöön

TET-torista linkki koululaisten ja työelämän välille

TET-tori on internetsivusto, jonka kautta yläkouluikäiset työelämään tutustujat voivat etsiä itselleen TET-paikkaa.

Kellartava puurakennus, jonka oven yläpuolella lukee Cafe&Bistro Iivari.

Cafe&Bistro Iivari on paimiolainen yritys, joka on tarjonnut yläkoululaisille TET-paikkoja.

Työelämään tutustuminen on ollut jo pitkään peruskoulun opetussuunnitelman mukaista toimintaa. Paimiossa Vistan oppilaat pääsevät TET:iin kahdeksannen luokan huhtikuussa ja yhdeksännen luokan loka-marraskuussa.
Yrityksellä on mahdollisuus lisätä nuorten tietoa yrityksestä, alasta ja alalla tarvittavasta osaamisesta. Onpa moni saanut myöhemmin kesätöitä tai kiireapulaisen töitä omasta TET-paikastaan. Opinto-ohjaajan näkökulmasta TET on todella arvokas lisä koulun arkeen ja pääsääntöisesti myönteistä palautetta tulee sekä työpaikoilta että oppilailta. Lämmin kiitos paimiolaisille yrityksille ja työpaikoille siitä, että ovat tettiläisiä jo runsaasti tähän mennessä ”työllistäneet”.
Olemme nyt liittymässä pilottina Turun TET-toriin, jota ollaan laajentamassa seutukunnalliseksi. TET-tori on internet-sivusto, https://www.tet-tori.fi/fi/etusivu jossa oppilaat voivat hakea tietoa yrityksistä, jotka ovat aiemmin ottaneet työelämään tutustujia, ja jotka ovat antaneet luvan, että heidän tietonsa voidaan merkitä sivustolta löytyvään karttaan. Tämän tallennustyön tekevät opinto-ohjaajat kerran lukuvuodessa.

8.luokan oppilaat ovat viime viikolla lähteneet etsimään ja kyselemään TET-paikkoja. Toivomme, että mahdollisimman moni paimiolainen yritys voisi TET-sopimuksessa antaa luvan tietojen viemiseen TET-tori sivustolle. Näin tulevat ikäluokat pystyvät helposti etsimään TET-paikkaa joko sijainnin, koulutus- tai ammattialan mukaan.

Suvianna Seppälä, opinto-ohjaaja Vistan koulu