Siirry sisältöön

Tervetuloa kaupungin uusille verkkosivuille!

Paimion kaupungin uudet, WordPress -pohjaiset verkkosivut on julkaistu noin kaksivuotisen työskentelyn jälkeen.

Unga flickor med solrosor.

Paimion kaupunki on julkaissut uudet, WordPress -pohjaiset verkkosivut tiistaina 3. toukokuuta. Uudet, modernit, raikkaat ja selkeät verkkosivut julkaistiin noin kaksivuotisen työskentelyn jälkeen. Projektin aloittamisen taustalla oli saavutettavuuden parantaminen eli EU:n saavutettavuuskriteerien täyttäminen, mutta myös kaupungin palvelujen esilletuonti entistä paremmin ja monipuolisemmin.

Laajemmin tietoa Paimion palveluista

Tarkoitus oli myös säästää resursseja. Niinpä keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin, että uuden sivuston sisällöissä hyödynnettäisiin mahdollisimman paljon palvelutietovarantoon (PTV) syötettäviä tekstisisältöjä. Palvelutietovaranto on valtakunnallinen keskitetty tietovaranto, johon kunnat, valtio ja yksityinen sektori kuvaavat asiakaslähtöisesti palvelunsa ja niiden asiointikanavat. Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016) velvoittaa julkishallinnon organisaatioita kuvaamaan palvelunsa Suomi.fi-palvelutietovarantoon. Palvelutietovarannosta tiedot kaupungin tuottamista palveluista ja palvelupaikoista tuodaan avoimen rajapinnan kautta uusille verkkosivuille.

Laadukkaita kuvia

Verkkosivujen ilme noudattaa kaupungin vuonna 2018 hyväksymää uutta graafista ilmettä. Uusi sivusto tarvitsi tuoreita, laadukkaita kuvia. Ajatuksena oli, että sivuilla näkyvät Paimio ja paimiolaisuus. Uutta kuvamateriaalia on kiertänyt tallentamassa MammaJ eli valokuvaaja Jaana Loikkanen. Toki sivustolla on hyödynnetty myös muuta käytettävissä olevaa kuvamateriaalia.

Kaupunki on kilpailuttanut verkkopalvelun toteutuksen talvella 2021. Kilpailutuksen voitti tamperelainen ohjelmistoyritys Geniem, jolla on runsaasti kokemusta kuntasivujen rakentamisesta.

Uudistustyötä on kaupungin puolella urakoinut viime vuoden keväästä lähtien noin kymmenhenkinen projektiryhmä tietohallintopäällikkö Pasi Hutasen johdolla. Kaikkein työläimmässä, lokakuussa alkaneessa sisällönsyöttövaiheessa projekti työllisti lisäksi nelisenkymmentä muuta henkilöä

Sivuston sisältö täydentyy

Julkaisupäivänä sivut eivät ole täydelliset. Niitä kehitetään edelleen. Esimerkiksi erilaisiin elämäntilanteisiin kohdentuvia kohderyhmäsivuja kootaan ja julkaistaan vielä lähikuukausien aikana.

Sivustoon liittyvät tiiviit kieliversiot englannin ja ruotsin kielellä. Ainoastaan maaseutupalvelujen sisällöt ovat täydellisesti kaksikieliset (suomeksi ja ruotsiksi). Ajantasaisista matkailupalveluista kiinnostuneet ohjataan tämän vuoden alussa julkaistulle VisitPaimio -sivustolle. Se, kuten muutkin Paimion Kehitys Oy:n alaisuuteen kuuluvat verkkosivut, on toteutettu tämän kaupungin verkkosivuston ulkopuolella. Sen sijaan Paimion-Sauvon terveyskeskuksen uudet verkkosivut on tuotettu kaupungin sivujen sivuprojektina. Terveyskeskuksen uudet sivut julkaistaneen toukokuun lopulla.

Otamme mielellämme vastaan palautetta! Ruusuja ja risuja voi kertoa sähköpostitse osoitteeseen viestintä@paimio.fi tai verkkosivuston palautejärjestelmän kautta.