Siirry sisältöön

Paimionjoen sortuman alustava geotekninen raportti on valmistunut

Elokuun puolivälissä tapahtuneen Paimionjoen penkereen sortuman alustava geotekninen raportti on valmistunut. Penger sortui hieman Paimion ns Isonsillan pohjoispuolella. Raportin pohjalta maansortuman vaikutusaluetta ja täten sulkualuetta on pystytty tarkastamaan.

Kartta, johon on merkitty joenpenkan sortumasta johtuva alue, jonka sisäpuolella liikkuminen on ehdottomasti kielletty.

Elokuun puolivälissä tapahtuneen Paimionjoen penkereen sortuman alustava geotekninen raportti on valmistunut. Penger sortui hieman Paimion ns Isonsillan pohjoispuolella.

Raportti perustuu alueella tehtyihin tutkimuksiin ja mittauksiin. Raportin pohjalta maansortuman vaikutusaluetta ja täten sulkualuetta on pystytty tarkastamaan. Lisäksi on pystytty arvioimaan alustavia jatkotoimenpiteitä.

Sulkualueen (josta kuva tämän uutisen yhteydessä) sisäpuolella liikkuminen on ehdottomasti kielletty, lisäksi rakentaminen ja lisäkuormitukset kielletään 50 metrin säteellä sortuman reunasta. Päivitetyn sulkualueen ulkopuolella toimintaa tai liikkumista ei ole enää tarve rajoittaa.

Sortuma-alueen kiinteistön ennallistamistöihin voidaan ryhtyä aikaisintaan kesällä 2023, vesihuollon runkolinjojen korjaustöihin perinteisillä menetelmillä aikaisintaan seuraavan kolmen vuoden aikana ja tarpeen vaatiessa jokiuoman mahdollisiin ruoppaustöihin seuraavan 3-5 vuoden kuluessa.

Jokipenkereen stabiliteetti on jo luonnontilaisena heikko. Sortuman syntymiseen on todennäköisesti vaikuttanut myös alueen täytöt sekä alhainen Paimionjoen vedenpinnan taso.

Siirtymätarkkailua jatketaan alueella vähintään kuukauden välein tehtävillä mittauksilla ja ennallistamistöistä laaditaan tämän alustavan raportin pohjalta erilliset työsuunnitelmat. Ennallistamistöiden etenemisestä ja sulkualueen purkamisesta tiedotetaan erikseen.

Paimion kaupunki / Tekninen toimi

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Saarinen p. 02 474 5400, etunimi.sukunimi@paimio.fi.