Siirry sisältöön

Kaupunginvaltuuston päätöksiä 8.2.

Paimion kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 8. helmikuuta yli kymmenen pykälän asialistan. Yksi pykälä käsiteltiin salaisena ja erityisopettajan virkojen perustamista käsitelleessä pykälässä pohjaesitys hyväksyttiin äänestyksen jälkeen.

Paimiosaliin kaupunginvaltuuston kokoukseen osallsituneet valtuutetut sekä lehteriyleisöä.

Paimion kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden 2023 ensimmäiseen kokoukseensa Paimiosaliin keskiviikkona 8.2.2023. Asialistalla oli 11 pykälää, joista yksi pykälä käsiteltiin salaisena. Pykälä 9 käsitteli tilintarkastusyhteisön kilpailuttamista vuosille 2023 – 2026. Kilpailuttamisasia tulee julkiseksi vasta sen jälkeen, kun sopimus valituksi tulevan tilintarkastusyhteisön kanssa on allekirjoitettu.

Seuraavat pykälät hyväksyttiin esityksen mukaisesti:

3) Valmiussuunnitelman (yleinen osa) hyväksyminen
4) Varsinais-Suomen kiinteistökuntayhtymän perussopimuksen hyväksyminen
5) Paimion kaupungin kotouttamisohjelman hyväksyminen
6) Pakolaisten vastaanottosopimuksen uusiminen
7) Yhteistoimintasopimus maahanmuuttajien kotoutumisen järjestämisestä, Kaarina
8) Yhteistoimintasopimus maahanmuuttajien kotoutumisen järjestämisestä, Sauvo
14) Teknisen lautakunnan talousarvion muutokset 2022

Päätökset muiden pykälien kohdalla

Pykälä 10 – Erityisopettajan virkojen perustaminen. Asiasta äänestettiin kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen (perustetaan kuusi erityisopettajan virkaa) ja valtuutettu Niemisen esityksen (jota valtuutettu Simola kannatti) vastaesityksen kesken. Vastaesityksessä ehdotettiin perustettavaksi 11 erityisopettajan virkaa sekä yksi erityisluokanopettajan virka. Käydyssä äänestyksessä pohjaesitys sai
25 ääntä ja vastaehdotus 10 ääntä.

Pykälä 11 – Eron myöntäminen luottamustoimesta ja luottamustoimen täyttäminen – Sundell. Koulutuslautakunnan varajäseneksi (31.5.2025 asti) Samuli Sundellin tilalle valittiin Tapani Salo. Muutoin pykälä hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pykälä 12 – Eron myöntäminen luottamustoimesta ja luottamustoimen täyttäminen – Mäkinen. Ympäristölautakuntaan Hanna Mäkisen tilalle jäseneksi (31.5.2025 asti) valittiin Jonna Henninen. Muutoin pykälä hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

Pykälä 13 – Eron myöntäminen luottamustoimesta ja luottamustoimen täyttäminen – Kinnunen. Kaupunginhallituksen varajäseneksi ja teknisen lautakunnan jäseneksi (molemmat 31.5.2025 asti) Lauri Kinnusen tilalle valittiin Sami Lehto. Paimion Palvelukeskussäätiön hallituksen varajäseneksi (31.12.2023 asti) valittiin Matti Mäkelä.

Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet

Ryhmä Mäkisen valtuustoaloitteet:

  • Paimion Leasing rahoitus
  • Valtuuston kokousten leikkaukset
  • Omaishoitajien palkka – Titanic- talous törmäys
  • Investoinnit seis- Titanic-talous törmäys
  • Paimion Titanic-talous ajautui päin velkavuorta heti syksyllä 2022
  • Paimion Titanic-talous ajautuu päin velkavuorta heti 01.01.2023.

Kokoomuksen, Keskustan, Perussuomalaisten ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmien valtuustoaloite ”Maapohjan geologisten ominaisuuksien huomioiminen tonttien hinnassa”.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite ”Anonyymi rekrytointi käyttöön Paimiossa”

Perussuomalaisten, Kokoomuksen, Keskustan, SDP:n, Kristillisdemokraattien ja vihreiden valtuustoryhmän valtuustoaloite ” Kaupunginhallituksen, -valtuuston, toimikuntien ja lautakuntien pöytäkirjojen säilytysajan pidentäminen Paimion nettisivuilla”.

Virallinen kokouspöytäkirja julkaistaan myöhemmin kaupungin verkkosivuilla osiossa Esityslistat, pöytäkirjat.