Siirry sisältöön

Kaupunginvaltuuston kokouspäätöksiä 16. marraskuuta

Paimion kaupunginvaltuusto teki marraskuun 16. päivän kokouksessaan päätöksiä seuraavan vuoden talousarviosta, veroprosentista ja kiinteistöveroprosentista. Lisäksi valtuusto päätti neljän uuden viran perustamisesta sekä nimesi 1.1.2023 aloittavan hyvinvointilautakunnan kokoonpanon.

Paimion kaupunginvaltuuston jäseniä, virkamiehiä sekä yleisöä kaupunginvaltuuston kokouksessa, joka pidettiin Paimiosalissa 16.11.2022.

Paimion kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.11.2022 vuoden 2023 talousarvion sekä vuosien 2024 – 2025 taloussuunnitelman.
Käsittelyn aikana äänestettiin seuraavista asioista:

 • Yhden erityisopettajan palkkauksen määrärahan lisääminen talousarvioon elokuusta  2023 alkaen. Kaupunginhallituksen esitys voitti äänestyksen äänin 20 – 15. Täten erityisopettajan palkkaukseen ei myönnetty määrärahaa.
 • Kulttuurituottajan tehtävän vakinainen täyttäminen.
  Kaupunginhallituksen esitys sai 14 ääntä ja vastaehdotus 21 ääntä. Täten kulttuurituottajan tehtävä täytetään vuodesta 2023 alkaen vakituisena tehtävänä.
 • Liikuntahallin rakentamisen siirtäminen investointiohjelmassa vuodelta 2023 vuodella eteenpäin. Kaupunginhallituksen esitys sai 21 ääntä ja vastaehdotus 14 ääntä. Äänestystulos tarkoittaa, että liikuntahallin suunnitelma säilyy vuoden 2023 talousarvion investointiohjelmassa.
 • Vistantien kiertoliittymän (nykyisten liikennevalojen paikalle) varatun määrärahan poistaminen käyttöomaisuuden investointiohjelmasta vuodelle 2025. Kaupunginhallituksen esitys sai 29 ääntä ja vastaehdotus 6 ääntä. Valtuusto päätti siten pitää kiertoliittymälle varatun määrärahan käyttöomaisuuden investointiohjelmassa vuodelle 2025.

Vuoden 2023 tuloveroprosentiksi hyväksyttiin 8,11%. Kaikkien kuntien kuluvan vuoden tuloveroprosenteista on leikattu 12,64% sote-uudistuksen takia. Kiinteistöveroprosentteihin ei tehty muutoksia vuoteen 2022 verrattuna. Kiinteistöveronkäsittelyn aikana äänestettiin kuitenkin voimalaitosveron asettamiseksi. Äänin 22 – 13 valtuusto päätti olla asettamatta voimalaitosveroa.

Perustettavat virat

Kaupunginvaltuusto päätti, että Paimioon perustetaan kaupunginhallituksen (toimielin) alaisuuteen maahanmuuttokoordinaattorin virka 1.1.2023 alkaen. Viran perustamisella varaudutaan siihen, että kunnille siirtyy vuoden 2025 alusta alkaen kokonaisvastuu kotoutumispalvelujen järjestämisestä. Kunnat vastaavat 2025 alkaen kaikkien maahanmuuttajien (myös työttömien työnhakijoiden) kotoutumisohjelman laatimisesta.

Sivistyspalveluiden hallintoon perustetaan tammikuun alussa myös palvelusihteerin virka, jonka toimenkuvaan ja päätösvaltaan kuuluisivat mm. koulukuljetuksiin liittyvä päätöksenteko, koulukuljetussuunnittelu ja reititykset, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinointi- ja päätöksentekovastuu sekä koulutoimiston oppilashallintojärjestelmään ja asiakaspalveluun liittyvät tehtävät.

Sivistyspalveluihin päätettiin perustaa lisäksi 1.4.2023 alkaen Jokelan koulun rehtorin virka sekä apulaisrehtorin virka Vistan kouluun. Vistan koulussa on uuden viran jälkeen rehtori, kaksi apulaisrehtoria ja kaksi vararehtoria. Jokelaan kouluun perustettava virka korvaa nykyisen luokanopettaja-rehtorin tehtävän.

Hyväksytyt lautakuntamuutokset

Valtuusto hyväksyi esitysten mukaisesti sosiaali- ja terveyslautakunnan (30.4.2023) sekä sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan (31.12.2023). Uutena lautakuntana aloittaa 1.1.2023 alkaen hyvinvointilautakunta, jolle siirtyvät kaikki sivistys- ja vapaa-ajan lautakunnan nykyiset tehtävät sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintoja, jotka jäävät kaupungille. Uuteen lautakuntaan päätettiin valita kuluvan valtuustokauden loppuun eli 31.5.2025 asti  poikkeuksellisesti 13 jäsentä. Tämän jälkeen hyvinvointilautakuntaan valitaan yhdeksän jäsentä.

Lautakuntaan valitut (suluissa varajäsen)

Pasi Ristilä, pj (Jouko Olander), SDP
Sari Kuosmanen, varapj (Kristina Karlsson), KESK
Klaus Haanpää (Tommi Launto), KOK
Petri Kuisma (Mikko Niemi), SDP
Piia Koriseva (Henna Pirhonen), KESK
Riitta Rantanen (Sari Rannikko), SDP
Olli-Pekka Hyrkkänen (Jarmo Toivonen), PS
Susanna Sivonen (Heli Vuorela), SDP
Katja Tiittanen (Toini Aro), KOK
Jarmo Havuaho (Sami Sillanpää), KESK
Rami Backman (Mikko Seppälä), KOK
Siiri Hyrkkänen (Sami Lehto), PS
Marita Jätinvuori (Johanna Vairinen-Salmela), KOK

Otteita muista päätöksistä

 • Kaupunginvaltuusto hyväksyi Turun Seudun Vesi Oy:n osakkeiden kauppaa koskevan kauppakirjan, jossa kaupunki ostaa osakkeita Raision
  kaupungilta, jotta Paimion omistusosuus yhtiöstä vastaa Paimion
  käyttämän veden suhteellista osuutta.
 • Kaupunginvaltuusto hyväksyi Pakurlantien asemakaavan ja
  asemakaavan muutoksen.

 

Valtuustoaloitteita

 • Ekologisen kompensaation toteuttaminen Paimiossa (vihreiden valtuustoryhmä)
 • Lasten liikennepuisto Paimioon (vihreiden valtuustoryhmä)
 • Velanhoidon pitkäaikaissuunnitelman laadinta (kokoomuksen, keskustan perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmät)
 • Paimio ikäystävällisten kuntien verkostoon (vasemmistoliiton valtuustoryhmä)
 • Varautumistiedote kaupunkilaisille kriittisten tilanteiden varalle (kaikki valtuustoryhmät)
 • Kierrätyksen ja siisteyden lisääminen liikuntareitistöjen ja koulujen alueelle (Paimion nuorisovaltuusto)

Kokouksen kesto oli noin 2 tuntia 50 minuuttia.