Siirry sisältöön

Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen säilyttää sisäliikuntahallin investointiohjelmassa

Vuoden viimeisessä valtuuston kokouksessa tehtiin merkittäviä päätöksiä, kuten vuoden 2024 talousarvion, tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien hyväksyminen.

Paimiosalissa valtuuston kokouksessa puheenjohtajapöydän takana 4 henkilöä ja puhujapöntössä yksi.

Valtuuston kokouksessa valtuustoryhmien ryhmäpuheenvuoroa esittämässä Keskustan ryhmän puheenjohtaja Ismo Tukia.

Vuoden 2024 talousarvion osalta valtuusto äänesti investointisuunnitelman kohdalla sisäliikuntahallin sisällyttämisestä vuoden 2024 talousarvioon ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelmaan. Äänestyksessä vastaehdotuksessa ehdotettiin sisäliikuntahallin poistamista kokonaan investointisuunnitelmasta. Äänin 30 – 4 valtuusto päätti säilyttää sisäliikuntahallin talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Täten koko investointiosuus hyväksyttiin pohjaehdotuksen mukaisesti.

Käyttötalousosaan valtuusto teki pienen muutoksen. Keskustan ryhmäpuheenvuoron aikana valtuutettu Tukia ehdotti, että liikunta- ja hyvinvointikoordinaattorin työajan hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen osuutta nostetaan 60%:sta 80%:iin. Kun kukaan valtuutetuista ei vastustanut ehdotusta, puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen yksimielisesti liikunta- ja hyvinvointikoordinaattorin työajan uuden kohdennuksen. Muutoin käyttötalousosaan ei tehty muutoksia.

Kiinteistövero yleisten rakennusten osalta säilyy ennallaan

Tuloveron osalta valtuusto hyväksyi pohjaehdotuksen, jonka mukaan tuloveroprosentti vuonna 2024 on 8,20%.

Kiinteistöverojen kohdalla päätettiin kuudesta erillisestä alakohdasta. Näistä viisi hyväksyttiin pohjaesityksen mukaisesti. Yleisten rakennusten kohdalla pohjaesityksessä ehdotettiin veroprosentiksi 1,3%. Valtuutettu Ilola ehdotti kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa, että verorosentti säilytettäisiin samalla tasolla kuin vuonna 2023 eli 1,1%:ssa. Tiukan äänestyksen jälkeen vastaehdotus voitti äänin 17 – 17 puheenjohtajan äänen ratkaistessa tuloksen. Niinpä yleisten rakennusten kiinteistöveroprosentti vuonna 2024 on 1,1%.

Valtuusto äänesti myös voimalaitosveron asettamisesta Paimion kaupungille. Valtuutettu Murto esitti että kaupunki asettaisi 3,1% suuruisen voimalaitosveron. Äänestyksessä pohjaesitys (ei voimalaitosveroa) voitti valtuutettu Murron esityksen äänin 22 – 12.

Muiden kokouspykälien osalta päätökset tehtiin pohjaehdotusten mukaisesti.

Kaksi valtuustoaloitetta

Kokouksen loppuosassa esitettiin kaksi valtuustoaloitetta:

  • Pyörätie Kiirulantielle
  • Voimalaitosveron asettamisen selvittäminen

Valtuutetuista kokouksessa oli läsnä 33 varsinaista valtuutettua ja yksi varavaltuutettu. Yksi valtuutettu oli poissa.
Kokous kesti 2 tuntia 25 minuuttia. Pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla tiistaina 21.11. osiossa Esityslistat, pöytäkirjat.

Kokousta voi katsoa tallenteena Paimio-TV:ssä.

Sisäliikuntahallin julkisivupiirros. Suunnitelma on hyväksytty teknisen lautakunnan kokouksessa 28.9.2023.