Siirry sisältöön

Kaupunginhallitus päätti väliaikaisten tilojen vuokraamisesta Kriivarin koulun yhteyteen

Kaupunginhallitus päätti keskiviikon kokouksessaan mm väliaikaisten tilojen hankkimisesta Kriivarin koulun yhteyteen sekä infrapäällikön viran täyttöluvasta.

Punatiilinen, yksikerroksinen koulurakennus.

Paimion kaupunginhallitus hyväksyi keskiviikkona 15.3. pitämässään kokouksessa koulutuslautakunnan esityksen väliaikaisten opetustilojen vuokraamisesta Kriivarin koulun yhteyteen. Asia päätettiin kiireellisenä, jotta väliaikaiset tilat olisivat käytettävissä jo elokuun alussa 2023. Toimenpiteen taustalla on oppilasmäärän nopea kasvu Paimiossa sekä valmistautuminen Kriivarin koulun pysyvien tilojen laajentamiseen ja nykyisten tilojen peruskorjaamiseen.

Vuokraamisen ja asentamisen kustannukset maksetaan koulutuslautakunnan menoista. Koulutuslautakunnan tulee tarvittaessa hakea kaupunginvaltuustolta lisämääräraha kuluvalle vuodelle ja jatkossa huomioida asia talousarvioesityksessään.

Kaupunginhallitus myönsi myös täyttöluvan infrapäällikön virkaan. Tekninen lautakunta oli 2.3. päättänyt muuttaa entisen yhdyskuntainsinöörin viran infrapäällikön viraksi 7.3.2023 alkaen ja anoi kaupunginhallitukselta lupaa uuden viran täyttämiseksi toistaiseksi voimassa olevana virkana.

Kaupunginhallitus päätti kokouspykälät pääosin pohjaesitysten mukaisesti. Esityslista ja myöhemmin kokouspöytäkirja ovat luettavissa Esityslistat ja pöytäkirjat -sivulta.