vista

Vistan koulu


Paimion keskustassa sijaitseva Vistan koulu aloitti yhtenäiskouluna

lukuvuoden 2010 alussa. Koulussa toimii yleisopetuksen ja pienryhmien vuosiluokat 1-9. Oppilaita koulussa on lv 2018-2019 yhteensä 734.        Alakoulussa 328 ja yläkoulussa 406.

 

Koulun opetussuunnitelma on yleissivistävä ja se antaa erinomaisen pohjan jatko-opintoja varten. Ilmapiiri on turvallinen ja oppilaita kohdellaan kannustaen.


Vistan koulu facebookissa

Vistan koulun facebook-sivut osoitteessa www.facebook.com/vistankoulu, käy tykkäämässä ja saat lisää ajankohtaista tietoa koulusta


OPS2016 


Linkki huoltajan ops-oppaaseen