Kaavoitus

Kaavoituksesta vastaa ympäristölautakunta, aikaisemmin maankäyttö- ja rakennuslautakunta, siksi sivuillamme esiintyy molempien lautakuntien nimet.


Kaavoitustoimi vastaa yleis- ja asemakaavoituksesta sekä niihin liittyvistä valmistelutehtävistä. Ajankohtaisista sekä tulevista kaavoitushankkeista kerromme kaavoituskatsaus- ja vireillä olevat kuntakaavat -sivuilla.