Siirry sisältöön

Kiinteistö- ja rakennustietojen eheyttämisprojekti

Kiinteistö- ja rakennustietojen eheyttämisprojektissa (KIRA) on tarkoitus inventoida kaupungin rakennuskanta ja tuottaa ajan tasalla olevat tiedot verottajalle kiinteistöverotusta varten.

Rakennukset rekisteriin

Paimion kaupungin alueella sijaitsee vajaa 5300 kiinteistöä. Iso osa kiinteistöillä sijaitsevista rakennuksista on kaupungin omissa rekistereissä, Väestötietojärjestelmän rakennushanke-, rakennus- ja huoneistorekisterissä sekä Verohallinnon rekisterissä. Näitä rekistereitä tutkittaessa on löytynyt virheitä ja puutteita, jotka tulee korjata.

Projektin yhteydessä havaitaan mahdolliset luvattomat rakennukset, jotka saatetaan rakennusvalvontaviranomaisen tietoon toimenpiteitä varten.

Toimenpiteet

Kaikille kiinteistön omistajille lähetettiin kirje keväällä 2017, jossa tiedotettiin projektista (osoitetietoa vailla olevat, asunto-osakeyhtiöt ja kuolinpesät tarkastellaan erikseen myöhemmin). Kirjeen mukana toimitettiin kyselylomake, johon pyydettiin täyttämään kiinteistöllä olevien rakennusten tiedot sekä tarkastamaan kiinteistöveroselvityksen tiedot.

Kaupungin keräämät tiedot toimitetaan Digi- ja väestötietoviraston rakennus- ja huoneistorekisteriin, jossa ne palvelevat useita organisaatioita.

Kiinteistön omistajien on tärkeää tarkastaa vuosittain Verohallinnolta tuleva kiinteistöveron ilmoitusosa ja tarvittaessa ottaa yhteyttä paikkatietokäsittelijään poikkeavien tietojen tapauksissa. Tällä keinoin varmistetaan, että rakennukset saadaan oikein kaikkiin rekistereihin.

Kiinteistöille tullaan tekemään maksuttomia mittauskäyntejä, joilla tarkastetaan rakennuksista toimitetut tiedot. Ensisijaisesti tarkastetaan ilmakuvalta löytyvät rakennukset, joista tietoja ei ole ilmoitettu. Jos kiinteistön omistaja kieltää tarkastuskäynnin, mittaukset suoritetaan maksullisina rakennusvalvonnan toimesta.

Tietojen välittäminen veroviranomaiselle

Kaupunki toimittaa kiinteistöjen katselmuksesta kerätyt tiedot verohallintoon tarkastusta varten.

Rakennukset karttapalvelussa

Kiinteistön omistajat voivat tarkastaa omien kiinteistöjensä osalta Paimion karttapalvelusta mitä rakennuksia Paimion kaupungin rekisteristä löytyy. Karttapalvelusta on nähtävissä myös olemassa olevien rakennusten pysyvät tunnukset.

Yhteystiedot

Virpi Lindvall

Virpi Lindvall

Paikkatietopäällikkö
Esittelijä (viranhaltija)
Asiantuntija (viranhaltija)