Urheilukentän leikkipuisto

Leikkipuistot

Paimion kaupungilla on ylläpidettävänä 21 yleistä leikkipuistoa päiväkotien, koulujen ja uimarantojen leikkipaikkojen lisäksi. 

Leikkipaikoilla on tehty kunnostus- ja maalaustöitä ja jotta jatkossa voidaan tarjota laadukkaampia puistokokemuksia, päätettiin neljä leikkipuistoa lakkauttaa. (Havutien, Siltasuontien, Tikantien sekä Pussitien leikkipuistot)


Ehjänä säilyvät käyttökelpoiset välineet ja kalusteet on tarkoitus kunnostaa ja sijoittaa jäljelle jääviin leikkipaikkoihin. Pyrimme myös hankkimaan uusia välineitä vuosittain.


Holmanpuiston leikkipuiston purkaminen ja lakkauttaminen

Purkaminen liittyy tekniset ja ympäristöpalvelut toimialan strategiaan, jossa leikkipuistopalvelut keskitetään alueellisesti järkevämmin.

Päätöstä tehdessä huomioidaan esimerkiksi puiston välineiden ikä ja turvallisuus, puiston sijainti ja ylläpidon kustannukset. 

 

Tässä tapauksessa Vanhan Turuntien eteläpuolella oleva Räpälän leikkipuisto peruskunnostetaan, jolloin sinne asennetaan myös uusia välineitä. Tätä ennen tullaan Holman leikkipuistosta rakentamaan puistokäytävä Räpälän puiston suuntaan, Vanhalle Turuntielle suojatien kohdalle, jotta kulku Räpälän leikkipuistoon helpottuu.


Tilhentien leikkipuisto

Tilhentien leikkipuiston peruskunnostus (2017) sai loppusilauksen 

v.2018 elokuun alussa. 

Puiston kunnostuksessa hyödynnettiin kelvolliset vanhat välineet ja asennettiin myös uusia laitteita. Lisäksi puisto sai uudet aidat.

Tilhentien leikkipuisto_värikaariTilhentien leikkipuisto_keinut

  Kuvat: Jukka Oksa