Siirry sisältöön

Kesätyöllistämisen tuet nuorille

Kaupunki myöntää tukea niin yrityksille kuin nuorille itselleen nuorten kesätyöllistämiseen.

Unga flickor med solrosor.

Kesätyöllistämisen tuet 2024

Tuki paimiolaisen nuoren palkkaamiseen kesätyöhön

Paimion kaupunki tukee paimiolaisten nuorten kesätyöllistymistä. Tukea voivat hakea sekä nuoret itse että ne yritykset, yhdistykset ja yhteisöt, jotka palkkaavat paimiolaisen, noin 16 – 20 -vuotiaan nuoren kesätyöhön. Tukea voidaan myöntää myös ei-paimiolaisille yrityksille.

Tukea hakevan yrityksen on varmistettava, että palkattava nuori sekä asuu ja on kirjoilla Paimion väestörekisterissä. Tukea ei myönnetä silloin kun työnantaja saa jotain muuta kautta tukea nuorten kesätyöllistämiseen.

Tukea myönnetään vähintään 1 viikon (5 työpäivän) ja enintään 4 viikon (20 työpäivän) tukijaksolle yhtä työntekijää kohti. Myönnettävän tuen suuruus on 16 euroa /työpäivä ja sen enimmäismäärä 4 viikon työjaksolta on 320 euroa. Työpäivän vähimmäispituuden tulee olla 6 tuntia / päivä ja työnantajan on noudatettava alan työehtosopimusta.

Kesätyöntekijöiden määrää ei ole rajoitettu eli yrittäjä voi hakea tukea kaikille palkkaamilleen yllä mainitut kriteerit täyttäville nuorille. Kesätyötukea myönnetään yhden nuoren osalta vain yhteen kesätyöjaksoon kesällä 2024.

Kesätyöllistämisen tuki maksetaan yrittäjälle jälkikiteen. Työnantajan on toimitettava kaupungille 31.10.2024 mennessä todistus toteutuneesta työsuhteesta, toteutuneista työpäivistä ja maksetusta palkasta. Kaupunki maksaa yritystuen em. dokumenttien tarkistuksen jälkeen yrityksen hakemuksessaan ilmoittamalla tilille. Todistukset toimitetaan osoitteella Paimion kaupunki / henkilöstöpalvelut, PL 50, 21531.

Yrittäjä hakee kesätyön tukea

Nuori hakee kesätyön tukea

Nuorten 4H-yritysten tuki

Paimion kaupunki tukee paimiolaisia nuoria, jotka työllistävät itsensä vuoden 2024 aikana 4H-yrityksen kautta. 4H-yrittäjät ovat 13 – 28 –vuotiaita paikallisen 4H-yhdistyksen jäseniä. 4H-yrittäjyys on pienimuotoista, sivutoimista ja usein myös kausiluontoista yritystoimintaa. Kyseessä voi olla nuoren harrastus, jossa hän voi kokeilla yrittäjänä toimimista ja saada samalla ansioita. Yrittäjyyttä kokeileva nuori saa ohjausta 4H-yhdistykseltä. 4H-yrityksen perustaminen edellyttää 4H-yhdistyksen jäsenyyttä (40 euroa), 4H-yrityskoulutuksen käymistä sekä pientä alkupääomaa tarvikkeiden tms. hankintaan (100 euroa).

Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä Paimion-Sauvon 4H-yhdistys

Ammattiin valmistuvien tuki

Paimion kaupunki myöntää paimiolaisten nuorten kesätyöllistämiseen tukea yrityksille, jotka palkkaavat keväällä ammattiin valmistuvan paimiolaisen alle 25 -vuotiaan nuoren hänen  koulutukseensa liittyvään kesätyöhön.

Hae ammattiin valmistuvien tukea

 

Lisätietoja saat henkilöstöpäällikkö Eila Hulkkoselta, sähköposti (etunimi.sukunimi@paimio.fi) tai p. 050 3144904.