Siirry sisältöön

Asiakkaan oikeudet sosiaalipalveluissa

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii sosiaalihuollon asiakkaiden edun turvaajana.

Sosiaaliasiamies

Tämä palvelu siirtyy 1.1.2023 alkaen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hoidettavaksi (Varha)

Katso tarkemmat tiedot Varhan verkkosivuilta.

Tiedot vuoden 2022 loppuun asti

Sosiaaliasiamiestoiminnan tavoitteena on varmistaa yhdessä asiakkaan kanssa tämän oikeuksien toteutuminen sosiaalihuollossa.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on:

  • Neuvoa asiakasta asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa.
  • Avustaa muistutuksen ja kantelun teossa.
  • Tiedottaa asiakkaan oikeuksista.
  • Toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.
  • Seurata asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnissa ja antaa siitä selvityksen vuosittain kunnanhallitukselle.
  • Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava, sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Hän ei voi myöskään muuttaa viranomaisen tekemiä päätöksiä.

Sosiaaliasiamiestoiminnan tuottaa Merikaratos.

Sosiaaliasiamiehen tavoittaa numerosta 050 341 5244
(tiistai klo 12-15 ja keskiviikko-torstai kello 10-13) ja
sähköpostitse sosiaaliasiamies@merikratos.fi
(ei suojattu, joten ethän lähetä salassapidettäviä tietoja).

Muistutuksen tekeminen

Laki tuo asiakkaalle hänen käytössään olevien oikeusturvakeinojen lisäksi mahdollisuuden tehdä muistutus, jos hän on tyytymätön saamaansa kohteluun sosiaalihuollossa. Muistutus tehdään lain mukaan sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.

Muistutus voi olla vapaamuotoinen ja sen tekemiseen ei ole asetettu määräaikaa. Muistutuksen voi myös tehdä lomakkeella:

Sosiaalimuistutuslomake

Muistutukseen on vastattava kirjallisesti kohtuullisessa ajassa sen tekemisestä. Muistutus antaa mahdollisuuden saada tilanteeseen parannusta joustavasti ja kohtuullisessa ajassa.

Sosiaaliasiamies neuvoo ja avustaa muistutuksen tekemisessä tarvittaessa. Mikäli asiakas on tyytymätön saamaansa kielteiseen päätökseen, hän voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella sosiaali- ja terveyslautakunnalta.