Siirry sisältöön

Ikäihmisten perhehoito

Tämä palvelu siirtyy 1.1.2023 alkaen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hoidettavaksi (Varha)

Katso tarkemmat tiedot Varhan verkkosivuilta.

Tiedot vuoden 2022 loppuun asti

Kunta järjestää ikäihmisten perhehoitoa henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on sairauden tai vamman takia ympärivuorokautista.

Pitkäaikainen perhehoito on yksilöllinen tapa järjestää ikäihmisen asuminen, kun kotona asuminen ei ole mahdollista tai hänen kannaltaan tarkoituksenmukaista. Se tarjoaa hoivan, huolenpidon ja asumisen heille, jotka eivät enää tukitoimien avulla selviydy omassa kodissaan tai ovat siellä turvattomia. Perhehoito sijoittuu hoitomuotona kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon välimaastoon tarjoten turvallisen hoidon ja hoivan perhehoitajan kodissa. Kaupunki hankkii ikäihmisten perhehoitoa perhekodeista ympäristökuntien alueelta.

Asukkaaksi kaikkiin yksiköihin haetaan lomakkeella, joka käsitellään joka toinen viikko kokoontuvassa moniammatillisessa SAS-ryhmässä (selvitä – arvioi – sijoita). SAS-ryhmä on sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillinen yhteistyöryhmä, johon kuuluu terveyskeskuksen ja kaupungin edustajia. Työryhmässä hakemukset käsitellään ja arvioinnin perusteella hakijalle suositellaan sopivaa palvelumuotoa. Suosituksen pohjalta tehdään valituskelpoinen viranhaltijapäätös.

Hakemuksen täyttää kanssanne kotona kotihoidon työntekijä tai sosiaalityöntekijä. Kotikäynnillä tehdään yksilöllinen ja kattava arvio toimintakyvystä ja apuvälineinä käytetään erilaisia toimintakykymittareita. Kotihoidon jatkuva seuranta arjessa selviytymisestä huomioidaan hakemusta tehdessä.

Ikäihmisen on mahdollista saada perhehoitoa, kun

 • hän tarvitsee apua, valvontaa ja ohjausta useamman kerran päivässä päivittäisissä toiminnoissa ja/tai henkilökohtaiseen hoitoon liittyvissä asioissa jonkin toimintakyvyn osa-alueen alentumisen vuoksi tai
 • hänen toimintakykynsä on mitattu ja todettu alentuneeksi tai
 • hänellä on jokin muu selkeä todennettavissa oleva hoidon tarve (esim. muistisairaus tai mielenterveysongelmat) tai
 • hän saa kotihoidon palveluja, mutta ne eivät riitä hänen arkensa sujuvuuden turvaamiseksi tai
 • hän tarvitsee turvattomuuden tms. syyn vuoksi läsnäoloa yöaikaan, muttei varsinaisesti apua tai
 • perhehoito on muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kanssa riittävää ikäihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta tai
 • sairaalahoidossa on arvioitu, että kotona selviytyminen on mahdollista perhehoitojakson jälkeen (määräaikainen kuntoutumisjakso perhekodissa) tai
 • häntä hoitava omainen on vapaalla omaishoitajuudesta tai estynyt hoitamasta ikäihmistä

Perhehoitoon ei sovellu ikäihminen, joka

 • tarvitsee jatkuvaa sairaalatasoista hoitoa tai
 • valvoo öisin ja häiritsee muita tai
 • tarvitsee säännöllisesti apua öiseen aikaan tai
 • on aggressiivinen, eikä käyttäytymistä saada hallintaan niin, että perhehoitajan tai muiden perhekodissa asuvien henkilöiden turvallisuus voitaisiin turvata tai
 • pyrkii pois perhekodista niin paljon, että valvonta on mahdotonta tai
 • tarvitsee siirtymiseen tai liikkumiseen sellaisia apuvälineitä, joiden käyttäminen ei ole mahdollista perhekodissa tai
 • tarvitsee jatkuvasti päivittäisissä toimissa kahden henkilön apua tai
 • on oikeustoimikelpoinen ja ymmärtää hoidontarpeensa, muttei itse halua vastaanottaa perhehoitoa tai
 • ei sitoudu yhteistyöhön tai jonka omaiset eivät sitoudu yhteistyöhön