Siirry sisältöön

Toimenpidelupa

Toimenpidelupaa haetaan silloin kuin rakennuslupaa ei edellytetä. Maalämpö- ja jätevesijärjestelmän rakentaminen vaativat toimenpideluvan.

Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa tiettyjen rakennelmien tai laitosten kuten maston, säiliön tai piipun pystyttämiseen sekä maalämpö- ja kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamiseen.

Toimenpidelupa tarvitaan sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, mutta toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan. Toimenpidelupa pitää hakea rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin.

Toimi näin

Hae toimenpidelupaa Lupapiste-palvelussa.
Hanki tarvittavat liitteet ja liitä ne hankkeelle
* Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta (lainhuutotodistus, kauppakirja tai vuokrasopimus)
* Tarvittavat piirustukset, esimerkiksi asemapiirros
* Naapurien kuuleminen asemapiirrokseen tai Lupapisteellä tarvittaessa
* Selvitys käytöstä poistettavalle öljysäiliölle (lämmitysjärjestelmän muutos)
* Muut rakennusvalvonnan edellyttämät liitteet

Huomioi ja merkitse asemapiirrokseen maalämpökaivon etäisyydet:
* Lämpökaivo 20 metriä
* Porakaivo 40 metriä
* Rengaskaivo 20 metriä
* Rakennus 3 metriä
* Kiinteistön raja 7,5 metriä
* Viemäri-, vesi- ja sähköjohdot 5 metriä
* Kiinteistökohtainen puhdistamo 30 metriä/kaikki jätevedet tai 20 metriä/harmaat vedet

Jätevesijärjestelmän lupahakemuksen liitteet yleisten liitteiden lisäksi:
* Alueen yleiskartta, jossa on esitettynä miten purkuvedet ohjautuvat maastossa
* Järjestelmän taso- ja leikkauspiirustus
* Järjestelmän asennusohjeet
* Mitoituslaskelma
* Arvio saavutettavasta käsittelytuloksesta ja jätevesien ympäristökuormituksesta

Kenelle ja millä ehdoin

Toimenpidelupa on haettava mm.
* 8 m²–25 m² talousrakennuksen/rakennelman rakentamiseen
* Maalämpöjärjestelmän rakentamiseen
* Jätevesijärjestelmän rakentamiseen ja saneeraamiseen

Maalämpöjärjestelmää ei saa rakentaa pohjavesialueelle.

Jätevesijärjestelmän suunnitelman saa tehdä vain pätevöitynyt henkilö.
Suunnittelijan on aina käytävä rakennuspaikalla!

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksullinen

Asiointikanavat

 • Tarkastusinsinööri
  +35824745296
  Tarkastusinsinööri
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)
  Rakennustarkastaja
  +35824745340
  Rakennustarkastaja
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)
  Ympäristöinsinööri
  +35824745294
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)
  Ympäristönsuojelusihteeri
  +35824745290
  Ympäristönsuojelusihteeri, Paimion ympäristönsuojelu.
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)