Siirry sisältöön

Toimenpideilmoitus

Kun rakentaminen on riittävän pienimuotoista toimenpideilmoitus riittää luvan sijaan.

Lupamenettelyn asemasta sovelletaan ilmoitusmenettelyä kun on kyse
* Maatalouden kannalta tarpeellisen, alle 50 m² suuruisen, lämmöneristämättömän varastorakennuksen rakentamisesta
* Alle 30 m3 varastointisäiliön rakentamisesta
* 10 m²–30 m² aurinkopaneelikenttien ja keräimien sijoittamista rakennukseen, rakennelmaan tai pihamaalle.
* Erillisen katoksen, asemakaava-alueella 8 m²–15 m², asemakaava-alueen ulkopuolella 8 m²–30 m² (katoksessa vähintään 30 % seinien yhteenlasketusta pinta-alasta avointa) tai huvimajan/grillikatoksen rakentamisesta. Ilmoitusmenettelyllä voi rakentaa yhden katosrakennelman/tontti
* Muistomerkin tai vastaavan rakentamisesta
* Puulämmitteisen kylpytynnyrin rakentamisesta
* Pressu/sääsuojan pystytyksestä (kuitenkin käyttö autosuojana kielletty)
* Yli 1 metriä korkean aidan rakentamisesta asemakaava-alueella

Toimi näin

Tee toimenpideilmoitus Lupapiste-palvelussa.
Hanki tarvittavat liitteet ja liitä ne hankkeelle
* Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta (lainhuutotodistus, kauppakirja tai vuokrasopimus)
* Asemapiirros
* Naapurien kuuleminen asemapiirrokseen tai Lupapisteellä tarvittaessa

Kenelle ja millä ehdoin

Menettelytapamääräyksiä
* Ilmoitukseen on liitettävä tarpeellinen selvitys toimenpiteen laajuudesta ja laadusta.
* Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee ilmoituksen sijasta edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se on tarpeen yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta.
* Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, jollei rakennusvalvontaviranomainen 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ole edellyttänyt luvan hakemista ilmoitettuun hankkeeseen.
* Suoritettu toimenpide voidaan edellä esitetystä huolimatta määrätä poistettavaksi, mikäli se ei terveellisyydeltään, turvallisuudeltaan tai ulkoasultaan täytä kohtuullisia vaatimuksia taikka se ei sopeudu ympäristöön tai se on haitaksi liikenteelle.
* Sellaiset pihamaan rakenteet ja laitteet, jotka eivät edellytä lupamenettelyä, on kuitenkin rakennettava säännösten ja määräysten mukaiselle etäisyydelle naapurin rajasta ja rakennuksista. Tällaisten pihamaan rakenteiden ja laitteiden on sopeuduttava ympäristöön eikä niistä saa aiheutua naapureille tarpeetonta haittaa.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksullinen

Asiointikanavat

 • Rakennustarkastaja
  +35824745340
  Rakennustarkastaja
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)
  Tarkastusinsinööri
  +35824745296
  Tarkastusinsinööri
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)

Tausta ja lainsäädäntö