Siirry sisältöön

Varhaiserityiskasvatus Paimiossa

Värikäs lelu, jossa palikat kiertävät ympyrää metallikehikossa.

Laadukas varhaiskasvatus ja esiopetus tukevat lapsen kehitystä

Paimion kaupungin varhaiskasvatuksessa toimii konsultoivia varhaiskasvatuksen erityisopettajia sekä ryhmäavustajia eri päiväkodeissa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat auttavat varhaiskasvatuksen henkilökuntaa tukeen liittyvissä asioissa, kartoittavat tukitoimien tarvetta ja tekevät yhteistyötä huoltajien sekä eri verkostojen kanssa. Yhteistyö huoltajien kanssa on kasvatuskumppanuutta, jossa huoltajien näkökulma huomioidaan tasavertaisena lapsen parhaaksi. Jokelan päiväkodissa toimii integroitu erityisryhmä, jossa työskentelee varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajien tehtäväalueet on jaettu.

Ala-Vistan ja Kriivarin päiväkodit:

Hanna Koponen
p. 02 474 5198
hanna.koponen@paimio.fi

Perhepäivähoito:

Hanna Koponen

Tapiolan päiväkoti:

Johanna Mannström
p. 02 474 5297
johanna.mannstrom@paimio.fi

Lempilän, Pikku-Lempilän, Hanhijoen ja Preitilän päiväkodit:

Tiina Mikkola
p. 02 474 5195
tiina.mikkola@paimio.fi

Jokelan päiväkoti:

Kirsi Heikonen
p. 02 474 5429
kirsi.heikonen@paimio.fi

 

 

Kolmiportainen tuki

Paimiossa on käytössä sekä varhaiskasvatuksessa että esiopetuksessa kolmiportainen tuki.

Yleinen tuki

Kaikilla lapsilla on oikeus saada yleistä tukea tarvittaessa. Huoltajien kanssa tehdään varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelma.

Tehostettu tuki

Kun yleinen tuki ei riitä, tehdään lapselle pedagoginen arvio, minkä pohjalta huoltajien (tarvittaessa kuntouttajien ja/tai sosiaalityön) kanssa tehdään tehostetun tuen oppimissuunnitelma.

Erityinen tuki

Kun tehostettu tuki ei riitä, tehdään lapselle pedagoginen selvitys. Oppilashuolto esittää sen pohjalta erityisen tuen aloittamista. Päätöksen tekee sivistysjohtaja. Pedagogisen selvityksen pohjalta tehdään yhdessä huoltajien ja kuntouttajien kanssa erityisen tuen oppimissuunnitelma. Esiopetuksessa se on Hojks eli henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Oppimissuunnitelmissa on oleellista tunnistaa lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet.