Siirry sisältöön

Soiton- ja laulunopetus

Meillä voi opiskella monipuolisesti! Paimion musiikkiopistossa oppilaan pääaineena voi olla piano, viulu, sello, huilu, nokkahuilu, kitara, klarinetti, saksofoni, harmonikka ja yksinlaulu. Myös kuorolaulua voi opiskella pääaineena.

Yleistä

Musiikkiopistossa annettava opetus on taiteen perusopetusta laajan oppimäärän mukaan ja perustuu lakiin ja asetuksiin. 

Opetus on pitkäjänteistä ja tavoitteellista ja etenee opetussuunnitelman mukaan tasolta toiselle. Opintojen etenemisvauhti on jokaisella yksilöllinen, ja oppilas saa osittain vaikuttaa opintojen sisältöön. 

Opinnot koostuvat perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Perusopinnot jakaantuvat kolmeen osakokonaisuuteen. Opintoihin sisältyy myös musiikin teoriaa ja historiaa sekä vaihtelevasti yhteismusisointia ja projekteja. Syventävien opintojen päätteeksi oppilas saa päättötodistuksen. Milloin tahansa opintojen aikana oppilas saa opiskelutodistuksen. 

Pääinstrumenttinsa lisäksi oppilas voi halutessaan opiskella lisäksi sivuinstrumenttia tai laulaa musiikkiopiston kuororyhmissä. 

On myös mahdollista opiskella pelkästään teoria-aineita.

Opetus on pääasiassa yksilöopetusta, mutta myös pari- ja ryhmäopetus on mahdollista. Teoriaopetus on aina ryhmäopetusta. Yhteismusisointi tapahtuu vaihtelevissa kokoonpanoissa pienryhmissä. 

Paimion musiikkiopisto tarjoaa mahdollisuuden soittamiseen tavoitteellisena harrastuksena. Siihen tarvittavat tiedot ja taidot välittyvät opettajan ja oppilaan kahdenkeskisessä vuorovaikutussuhteessa. Soittamaan oppiminen vaatii myös säännöllistä omaa kotiharjoittelua. Sen opettelu on osa soitto-opintoja, ja siihen saa vinkkejä omalta soitonopettajalta. 

Musiikkiopistossa opiskelemalla saa perusvalmiudet musiikista: tietoja ja taitoja niin omaan musisointiin ja laulamiseen kuin musiikin kuunteluun ja hahmottamiseen. Omasta motivaatiosta ja lahjakkuudesta riippuen musiikkiopistosta voi jatkaa vaikka musiikin ammattiopintoihin asti. Musiikkiopisto-opinnoista on hyötyä ja iloa esim. opetus- ja varhaiskasvatusalan ammateissa. Tärkein tavoite on kuitenkin se, että musiikki jäisi jollakin mukavalla tavalla osaksi omaa elämää!

Avoin osasto

Paimion musiikkiopiston opinnot on tarkoitettu paimiolaisille ja kuntasopimuksen perusteella sauvolaisille. Muiden kuntien asukkaat voivat opiskella omakustannushintaan avoimella osastolla. 

Avoimen osaston opinnot ja niiden sisällöt ja toteutus ovat samat kuin musiikkiopistolla muutenkin eli taiteen perusopetusta musiikissa laajan oppimäärän mukaan.

Ilmoittautuminen avoimen osaston opintoihin tehdään musiikkiopistolle syksyllä viikolla 34 ja keväällä viikolla 2. Avoimen osaston oppilaspaikkamäärä eri soittimissa vaihtelee vuosittain.