Siirry sisältöön

Tuet liikuntaseuroille

Tuet liikunta- ja soveltavaan liikuntatoimintaan sekä hyte-toimintaan

Paimion kaupungin sivistys- ja vapaa-aikalautakunta tukee sen talousarvioon kohdennetuista rahoista vuosittain Paimiossa tapahtuvaa liikuntatoimintaa, soveltavaa liikuntaa sekä hyte-toimintaan myöntämällä tukea toiminnan järjestämiseen. Vuoden 2023 tukien osalta hakuaika alkaa 1.12.2022 ja se päättyy 15.1.2023 klo 23:59.

Lautakunnan myöntämän tuen saaminen edellyttää, että
1) hakemus on määräaikaan (15.1.2023 mennessä, noudattaen kaupungin yleistä virastoaikaa) mennessä jätetty ilmoituksessa mainittuun paikkaan,
2) hakemus on asianmukaisesti täytetty sitä varten laaditulla sähköisellä lomakkeella, lomakkeen linkki löytää tältä sivulta hakuajan alkaessa
3) hakemuksessa on tarvittavat liitteet.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan kaikista eri tukimuodoista on koostettu yhteinen Hakijan opas.

Linkit liikunnan tukiin

Linkki liikunnan perustoiminnan tukihakulomakkeeseen:

http://paim.io/liikunnanperustoimintatuki

Linkki liikunnan koulutustoiminnan tukihakulomakkeeseen:

http://paim.io/liikunnankoulutustuki

Linkki soveltavan liikunnan sekä hyte -toiminnan tukeen:

http://paim.io/tukihakulomake

Hakijalle myönnetyt
a) liikunnan perustoiminta- ja koulutustuet maksetaan hakemuksessa mainitulle tilille tukipäätöstä koskevan vuoden elokuun loppuun mennessä, tai sitten kun sen edellytyksenä olevat liitteet on toimitettu. Liitteet on toimitettava viimeistään 30.11. mennessä.
b) muut tuet maksetaan hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille elokuun loppuun mennessä. Yhteenvetoraportti (lomake) tuetun toiminnan toteutumisesta on toimitettava lautakunnalle viimeistään 15.12.

Tuen saaneilta edellytetään, että tiedotuksessa, markkinoinnissa, toimintakertomuksessa tai muulla lautakunnan edellyttämällä tavalla ilmoitetaan, että hakija on saanut Paimion kaupungin sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalta perustoiminta-, koulutus- ja/tai kohdennettua tukea.

Paperisia raportointilomakkeita saa Paimion kaupungintalon palvelupisteestä (ei koske liikunnan tukia).

Lisätietoa liikunnan perustoiminta ja -koulutustuista:

Lisätietoa soveltavan liikunnan ja HYTE-toiminnan tuista:

Matleena Koskinen

Matleena Koskinen

Sihteeri (viranhaltija)
Asiantuntija (viranhaltija)
Asiantuntija (viranhaltija)