Siirry sisältöön

Tuet liikuntaseuroille

Tuet liikunta- ja soveltavaan liikuntatoimintaan sekä hyte-toimintaan

Paimion kaupungin hyvinvointilautakunta tukee sen talousarvioon kohdennetuista rahoista vuosittain Paimiossa tapahtuvaa liikuntatoimintaa, soveltavaa liikuntaa sekä hyte-toimintaan myöntämällä tukea toiminnan järjestämiseen.

Lautakunnan myöntämän tuen saaminen edellyttää, että
1) hakemus on määräaikaan (noudattaen kaupungin yleistä virastoaikaa) mennessä jätetty ilmoituksessa mainittuun paikkaan,
2) hakemus on asianmukaisesti täytetty sitä varten laaditulla sähköisellä lomakkeella
3) hakemuksessa on tarvittavat liitteet.

Hyvinvointilautakunnan kaikista eri tukimuodoista on koostettu yhteinen Hakijan opas.

Lisätietoa soveltavan liikunnan ja HYTE-toiminnan tuista:

Matleena Koskinen

Matleena Koskinen

Sihteeri (viranhaltija)
Asiantuntija (viranhaltija)
Asiantuntija (viranhaltija)