Siirry sisältöön

Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö on osa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistä. Sen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden käytön aiheuttamia haittoja niin päihteiden käyttäjille, heidän läheisilleen kuin yhteiskunnallekin.

Päihdehaittojen ehkäisyyn tarvitaan koko yhteiskunta ja vastaavasti koko väestö on ehkäisevän päihdetyön kohteena.

Ehkäisevä päihdetyö on osa kunnan lakisääteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) kattaa alkoholi-, huumausaine- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämisen. Lain mukaan ehkäisevä päihdetyö perustuu yhteistyöhön, päihteiden käytön ja siitä aiheutuvien haittojen seurantaan, käytettävissä olevaan tieteelliseen näyttöön ja hyviin käytäntöihin.

Ehkäisevän päihdetyön työryhmä

Paimion kaupungissa ja Sauvon kunnassa on nimetty yhteinen lakisääteinen ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaava toimintaelin, ehkäisevän päihdetyön työryhmä.

Paimion ja Sauvon ehkäisevän päihdetyön työryhmä koostuu vapaa-aika palvelujen, opetustoimen, oppilashuollon, seurakunnan sekä Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta (Varha) terveydenhuollon ja sosiaalitoimen edustajista.

EPT- työryhmä seuraa ajantasaista tietoa päihteisiin liittyen ja toteuttaa ehkäisevän päihdetyön mukaisia infopaketteja ja toiminnallisia tapahtumia.

Työryhmä osallistuu aktiivisesti mm. Valtakunnalliseen ehkäisevän päihdetyön viikon (vko 45) ja Vanhemmuuden viikon (vko17) suunnitteluun ja toteutukseen.

Varhan ja kuntien mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön verkoston yhdyshenkilönä toimii etsivä nuorisotyöntekijä Kristina Mäntymaa (kristina.mantymaa@paimio.fi).

Paimion kaupunki on myös mukana Pakka-toimintamallissa, jolla ehkäistään päihdehaittoja yhteisöllisesti.

Pakka-toimintamalli on paikallisten alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn kehitetty menetelmä. Pakkaa toteutetaan paikkakunnalla tai alueella koko yhteisön voimin.

Pakka-mallin mukaisella työllä voidaan tutkimusten mukaan:

  • parantaa ikärajavalvontaa myyntipaikoissa
  • vähentää alaikäisten alkoholin ja nikotiinituotteiden saatavuutta
  • tukea alaikäisten raittiutta ja vaikuttaa asukkaiden asenteisiin alaikäisten juomisesta
  • tiukentaa päihtyneille anniskelua ravintoloissa

Paimiossa toteutetaan säännöllisesti kuntalaisille suunnattu päihdetilanne kysely ja Pakka-toimintamallin mukaiset alkoholijuomien ja tupakkatuotteiden koeostot.

Ehkäisevän päihdetyön ja Pakka – verkoston yhdyshenkilönä toimii pajaohjaaja Jenni Leponiemi (jenni.leponiemi@paimio.fi).

Paimiossa on myös vuonna 2001 Paimion kaupunginvaltuuston perustama ehkäisevän päihdetyön rahasto. Rahaston varoja käytetään erilaisiin päihdetyön ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin.

EPT-ryhmän kokoonpano 15.9.2023 alkaen

Paimion kaupunki:

Kristina Mäntymaa, etsivä nuorisotyöntekijä

Jenni Leponiemi, pajaohjaaja

Matleena Koskinen, liikunta- ja hyvinvointikoordinaattori

Minna Pouhakka, nuoriso-ohjaaja

 

Varsinais-Suomen hyvinvointialue:

Jenni Kankainen, vastaava koulukuraattori

Jonna Henninen, perheohjaaja

Marja-Leena Lehdonvirta, terveydenhoitaja

Mia Laamanen, psykiatrinen sairaanhoitaja

 

Sauvon kunta:

Sami Korvenrinne, nuoriso-ohjaaja

Hannele Airola, diakoni

Riina Rautiainen, hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattori