Siirry sisältöön

Ehkäisevä päihdetyö

 

Ehkäisevä päihdetyö on osa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistä. Sen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden käytön aiheuttamia haittoja niin päihteiden käyttäjille, heidän läheisilleen kuin yhteiskunnallekin.

Päihdehaittojen ehkäisyyn tarvitaan koko yhteiskunta ja vastaavasti koko väestö on ehkäisevän päihdetyön kohteena.

Ehkäisevä päihdetyö on osa kunnan lakisääteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) kattaa alkoholi-, huumausaine- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämisen. Lain mukaan ehkäisevä päihdetyö perustuu yhteistyöhön, päihteiden käytön ja siitä aiheutuvien haittojen seurantaan, käytettävissä olevaan tieteelliseen näyttöön ja hyviin käytäntöihin.

Paimion kaupungissa ja Sauvon kunnassa on nimetty yhteinen lakisääteinen ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaava toimintaelin, ehkäisevän päihdetyön työryhmä.

Paimion ja Sauvon ehkäisevän päihdetyön työryhmä koostuu vapaa-aika palvelujen, opetustoimen, oppilashuollon, seurakunnan, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen edustajista.

 

EPT- työryhmä seuraa ajantasaista tietoa päihteisiin liittyen ja toteuttaa ehkäisevän päihdetyön mukaisia infopaketteja ja toiminnallisia tapahtumia.

 

Työryhmä osallistuu aktiivisesti mm. Valtakunnalliseen ehkäisevän päihdetyön viikon (vko 45) ja Vanhemmuuden viikon (vko17) suunnitteluun ja toteutukseen.

 

Paimion kaupunki on myös mukana Pakka-toimintamallissa. Pakka-toimintamallilla ehkäistään päihdehaittoja yhteisöllisesti.

Pakka-toimintamalli on paikallisten alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn kehitetty menetelmä. Pakkaa toteutetaan paikkakunnalla tai alueella koko yhteisön voimin.

Pakka-mallin mukaisella työllä voidaan tutkimusten mukaan:

  • parantaa ikärajavalvontaa myyntipaikoissa
  • vähentää alaikäisten alkoholin ja nikotiinituotteiden saatavuutta
  • tukea alaikäisten raittiutta ja vaikuttaa asukkaiden asenteisiin alaikäisten juomisesta
  • tiukentaa päihtyneille anniskelua ravintoloissa

 

Paimiossa toteutetaan säännöllisesti kuntalaisille suunnattu päihdetilanne kysely ja Pakka-toimintamallin mukaiset alkoholijuomien ja tupakkatuotteiden koeostot.

 

Paimiossa on myös vuonna 2001 Paimion kaupunginvaltuuston perustama ehkäisevän päihdetyön rahasto. Rahaston varoja käytetään erilaisiin päihdetyön ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin.