Siirry sisältöön

Kaupunginvaltuuston tehtävät ja kokouskäytäntö

Valtuuston tehtävät on määritelty kuntalaissa ja hallintosäännössä. Valtuuston kokoukset ovat kaikille avoimia ja niitä voit seurata Paimio-TV:stä suorana lähetyksenä tai taltiointina.

Valtuuston tehtävät on määritelty kuntalaissa ja hallintosäännössä ja niitä ovat seuraavat:

  • vastaa Paimion kaupungin toiminnasta ja taloudesta
  • päättää kaupungin strategisista linjauksista
  • vastaa kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta ja toiminnan arvioinnista
  • päättää talouden ja rahoituksen perusteista
  • hyväksyy vuosittaisen talousarvion
  • päättää hallinnon järjestämisen perusteista
  • valitsee muun muassa kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenet.

Kaupunginvaltuuston kokoukset

Valtuusto on ryhmittynyt eri puoluekantojen mukaan valtuustoryhmiksi.
Kaupunginvaltuuston jäsenet valitaan kunnallisvaaleilla joka neljäs vuosi.

Valtuuston kokoukset ovat kaikille avoimia. Kokouksista ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen kokousta  Kunnallislehdessä ja kaupungin nettisivuilla Kuulutukset -osion alla.

Valtuuston kokouksia voi seurata Paimio-TV:stä suorana lähetyksenä tai taltiointina.

Kaupunginvaltuuston kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti viimeistään päivää ennen pöytäkirjan nähtäväksi asettamista ja asetetaan nähtäväksi kaupungin verkkosivuille kokousviikkoa seuraavana tiistaina tai pyhäpäivän sattuessa mainituksi päiväksi, lähinnä seuraavana arkipäivänä.