Siirry sisältöön

Asiakirjoista perittävät maksut

Asiakirjoista ja tiedonhausta perittävät maksut

Paimion kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.10.2018 § 250  kaupungin asiakirjoista perittävät maksut ja taksat, jotka ovat tulleet voimaan 1.1.2019.

1. Asiakirjojen lunastus ja lähetys

Lunastus:
– Pöytäkirjanote kultakin sivulta 5,00 euroa
– Asiakirjan jäljennös kultakin sivulta 5,00 euroa
Jäljennöksestä suoritettavaan lunastukseen sisältyy maksu jäljennöksen oikeaksi todistamisesta.
– Pyynnöstä annettava todistus 10,00 euroa

Lähetysmaksu:
– Kun asiakirjoja lähetetään tai palautetaan asiakirjojen lähettämisestä annetussa laissa ja asetuksessa säädetyllä tavalla,   peritään jokaisesta lähetyksestä postin perimät lähetyskulut.
– Posti- ja lähetysmaksua ei peritä, jos asiakirjasta ei peritä lunastusta.
– Kaupungin johtosäännöistä, suunnitelmista ja muista asiakirjoista peritään 1,00 euro/sivu

Asiakkaan pyynnöstä tapahtuvasta arkistotutkimuksesta peritään ensimmäiseltä tunnilta 25,00 euroa/tunti ja seuraavilta tunneilta 13,00 euroa/tunti

Lunastusta ei peritä seuraavissa tapauksissa:
1. oman kunnan tai kuntayhtymien viranomaisilta tai laitoksilta,
2. oman kunnan tai kuntayhtymien palveluksessa olevan viranhaltijan tai työntekijän pyytämästä,
– työtodistuksesta
– palkkatodistuksesta tai
– asiakirjasta, jota tarvitaan virka- tai työsuhteesta johtuvan eläkkeen tai muun edun hakemista varten

3. oman kaupungin tai kuntayhtymän luottamushenkilöltä asiakirjoista, joita hän toimessaan pitää tarpeellisena,
4. asiakirjasta, joka annetaan valtion viranomaiselle tai kunnan hallintoon kohdistuvan, viranomaiselle säädetyn
valvonta tehtävän suorittamista varten.

2. Kopiomaksut
Asiakkaan aineistosta otetut kopiot:
mustavalko värillinen
koko A4 1,00 euroa 2,00 euroa
koko A3 2,00 euroa 4,00 euroa
Paimiolaisten yhdistysten alennus 50 %.

3. Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen
Päätös etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä 30,00 euroa.