Siirry sisältöön

Kirjaamo ja arkisto

Kirjaamo

Paimion kaupungin kirjaamo vastaanottaa kaupungille osoitetut asiakirjat, tietopyynnöt ja muut tiedustelut sekä toimittaa ne edelleen eri toimialueille kirjattaviksi ja valmisteltaviksi. Palvelemme ensisijaisesti sähköpostilla paimio.kaupunki@paimio.fi

Kirjaamosta saa tietoa vireillä olevien asioiden käsittelyvaiheista ja tehdyistä päätöksistä.

Arkisto

Kaupungin päätearkistossa säilytetään Paimion kaupungille kuuluvia pitkään ja pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja.

Viranomaisten asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia. Sinulla on oikeus saada tietoja itseäsi koskevista asioista.

Voit pyytää tietoja tai asiakirjoja Paimion kaupungin kirjaamosta. Kuvaile tarvitsemasi tiedot mahdollisimman tarkasti, esimerkiksi asia ja ajanjakso.

Paimion kaupungin asiakirjajulkisuuskuvauksesta saat lisätietoja.

Sosiaalihuollon asiakirjoja ja potilasasiakirjoja koskeviin tietopyyntöihin vastaa Varsinais-Suomen hyvinvointialue.  Varhan verkkosivuilla on ohjeet tietopyynnön tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjoista.

Asiakirjoista ja tiedonhausta perittävät maksut

Paimion kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.10.2018 § 250  kaupungin asiakirjoista perittävät maksut ja taksat, jotka ovat tulleet voimaan 1.1.2019.

 • Lunastus:

  • pöytäkirjanote kultakin sivulta 5,00 euroa
  • asiakirjan jäljennös kultakin sivulta 5,00 euroa

  Jäljennöksestä suoritettavaan lunastukseen sisältyy maksu jäljennöksen oikeaksi todistamisesta.

  • pyynnöstä annettava todistus 10,00 euroa

  Lähetysmaksu:

  • kun asiakirjoja lähetetään tai palautetaan asiakirjojen lähettämisestä annetussa laissa ja asetuksessa säädetyllä tavalla,   peritään jokaisesta lähetyksestä postin perimät lähetyskulut.
  • posti- ja lähetysmaksua ei peritä, jos asiakirjasta ei peritä lunastusta.
  • kaupungin johtosäännöistä, suunnitelmista ja muista asiakirjoista peritään 1,00 euro/sivu

  Asiakkaan pyynnöstä tapahtuvasta arkistotutkimuksesta peritään ensimmäiseltä tunnilta 25,00 euroa/tunti ja seuraavilta tunneilta 13,00 euroa/tunti

  Lunastusta ei peritä seuraavissa tapauksissa:

  • oman kunnan tai kuntayhtymien viranomaisilta tai laitoksilta
  • oman kunnan tai kuntayhtymien palveluksessa olevan viranhaltijan tai työntekijän pyytämästä
   – työtodistuksesta
   – palkkatodistuksesta
   – asiakirjasta, jota tarvitaan virka- tai työsuhteesta johtuvan eläkkeen tai muun edun hakemista varten
  • oman kaupungin tai kuntayhtymän luottamushenkilöltä asiakirjoista, joita hän toimessaan pitää tarpeellisena
  •  asiakirjasta, joka annetaan valtion viranomaiselle tai kunnan hallintoon kohdistuvan, viranomaiselle säädetyn valvonta tehtävän suorittamista varten.
 • Asiakkaan aineistosta otetut kopiot:

  • koko A4 1,00 euroa 2,00 euroa
  • koko A3 2,00 euroa 4,00 euroa

  Paimiolaisten yhdistysten alennus 50 %.

 • Päätös etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä 30,00 euroa.