Siirry sisältöön

Katselmukset ja lupien voimassaoloajat

Rakentamisen lupiin liittyvät työt ja katselmukset tulee suorittaa luvan voimassa olo aikana. Mikäli lupasi on päässyt vanhenemaan, ota yhteyttä vastaavaan työnjohtajaasi.

Katselmukset

Rakennus-/ toimenpidelupaan sekä ilmoituslupiin liittyvät katselmukset tulee tilata ja suorittaa luvan voimassaolo aikana.

Rakennuslupa on voimassa 5, toimenpidelupa 3 ja ilmoituslupa 1 – 2 vuotta luvan myöntämisestä.

Rakennuttaja yhdessä vastaavan työnjohtajan kanssa tulee huolehtia siitä, että rakennustyön loppukatselmus on tilattu ja suoritettu ennen luvan voimassaolon päättymistä.

 

Lupa vanhentunut tai loppukatselmus suorittamatta

Mikäli lupa on vanhentunut ja käyttöönotto- tai loppukatselmus tekemättä, ota pikaisesti yhteys vastaavaan työnjohtajaan ja sovi rakennusvalvonnan kanssa katselmusaika työn loppuun saattamiseksi.

Muutoin rakennusvalvonta lähestyy kehotuskirjeellä työn loppuun saattamiseksi. Tällöin katselmus on maksullinen.