Siirry sisältöön

Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia kaavoituskatsaus.

Paimion kaupunki laatii vuosittain kaavoituskatsauksen, jossa esitellään kaupungin vireillä olevat sekä edellisenä vuonna valmistuneet kaavat. Lisäksi esitellään suunnitteilla olevat ja mahdollisesti lähitulevaisuudessa alkavat kaavoitushankkeet.

Katsauksessa käydään läpi myös kaavoitusjärjestelmän ja kaavoitusprosessin pääpiirteet sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kaavoitukseen.

Kaavoituskatsaus hyväksytään ympäristölautakunnassa.