Siirry sisältöön

Kaavoitusjärjestelmä

Suomessa on käytössä kolme maankäytön suunnittelun tasoa sisältävä kaavoitusjärjestelmä.

  • Maakuntakaavan tarkoituksena on esittää alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet maakunnan tasolla. Kaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain. Paimion kaupungin alueella maakuntakaavoitus kuuluu Varsinais-Suomen liitolle. Maakuntakaavan hyväksyy maakuntavaltuusto ja vahvistaa ympäristöministeriö.

    Lue lisää Varsinais-Suomen liiton sivuilta (linkki avautuu uuteen välilehteen).

  • Yleiskaavan tarkoituksena on koko kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen. Määrätylle kunnan osalle laadittavaa kaavaa kutsutaan osayleiskaavaksi. Kunnat voivat laatia yhteistyönä myös yhteisen yleiskaavan. Yleis- tai osayleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

  • Asemakaavan tarkoituksena on maankäytön ja rakentamisen yksityiskohtainen ohjaaminen ja järjestäminen. Pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueelle laadittavaa asemakaavaa kutsutaan ranta-asemakaavaksi. Asema- ja ranta-asemakaavat hyväksytään kaupunginvaltuustossa.

Lisäksi suunnittelua ohjaavat ympäristöministeriön valmistelemat ja valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.