Siirry sisältöön

Yleiskaavoitus

Yleiskaava ohjaa asemakaavojen laatimista ja sillä osoitetaan alueiden käytön päämäärät kunnassa. Siinä määritetään kunnan kehityksen suuret linjat sekä kaava-alueen käyttö, esimerkiksi asuinalueiden, työpaikkojen ja liikenneväylien sijainti. Osayleiskaava voidaan tehdä vaikkapa ranta-alueille ja se voi olla tarkempi kuin yleiskaava.

Yleiskaava voidaan laatia sekä oikeusvaikutteisena, että oikeusvaikutuksettomana. Mikäli yleiskaava on oikeusvaikutteinen, se vaikuttaa sitovammin muuhun suunnitteluun.

Oikeusvaikutteinen yleiskaava

Oikeusvaikutteisella yleiskaavalla tarkoitetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti laadittua yleiskaavaa, jonka kunta on hyväksynyt 1.1.2000 jälkeen.

Oikeusvaikutteisia ovat nykyisin lähes kaikki uudet yleiskaavat. Lain mukaan yleiskaava on aina oikeusvaikutteinen, ellei kaavakartalla ole erikseen muuta mainittu. Oikeusvaikutteinen yleiskaava ohjaa kunnan päätöksentekoa. Pääperiaatteena on, että lupaa rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan oikeusvaikutteisen yleiskaavan toteuttamista.

Vistan osayleiskaava

Vistan osayleiskaavan osittainen kumoaminen, kaavakartta ja selostus

Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Oikeusvaikutukseton yleiskaava

Yleiskaava voidaan laatia ja hyväksyä myös siten, ettei sillä koko yleiskaavan tai sen osan alueella ole tässä laissa tarkoitettuja oikeusvaikutuksia.

Kalevan osayleiskaava

Hevonpää-Nummenpää osayleiskaava

Miettulan osayleiskaava

Kyysilän-Korvenalan-Ruokolinnan osayleiskaava