Siirry sisältöön

Maakuntakaavoitus

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Kaava ohjaa kuntien kaavoitusta ja viranomaisten muuta alueiden käyttöön liittyvää suunnittelua. Maakuntakaavassa osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita ja alueiden käytön sekä yhdyskuntarakenteen periaatteita.

Paimion kaupungin alueella on voimassa neljä maakuntakaavaa

  • Turun kaupunkiseudun maakuntakaava
  • Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava
  • Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaava
  • Tuulivoimavaihemaakuntakaava

Paimion kaupungin alueella maakuntakaavoitus kuuluu Varsinais-Suomen liitolle. Maakuntakaavan hyväksyy maakuntavaltuusto ja vahvistaa ympäristöministeriö.

Varsinais-Suomen liiton sivuilta löydät voimassa ja vireillä olevat maakuntakaavat.