Siirry sisältöön

Varsinais-Suomen liikuntastrategia on julkaistu 23.4.2024

Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueet ovat ottaneet uuden askeleen kohti vahvempaa yhteistyötä terveellisemmän ja aktiivisemman tulevaisuuden puolesta julkaisemalla uudet liikuntastrategiat. Paimion kaupunki on mukana Rajattomasti Liikuntaa -kumppanuusverkostossa, jossa on yhdessä muiden toimijoiden kanssa kehitetty maakunnalliset strategiat, jotka tarjoavat raikkaan näkökulman liikunnan roolin vahvistamiseen koko Lounais-Suomen alueella. Rajattomasti Liikuntaa -kumppanuusverkostoa koordinoi Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, LiikU.

Liikuntastrategiat vastaavat nykyajan haasteisiin, kuten liikkumattomuuden lisääntymiseen ja resurssien niukkenemiseen. Strategioissa korostetaan liikuntapalveluita ja yhteistyötä, jotka tarjoavat kaikille, erityisesti terveytensä kannalta liian vähän liikkuville, mahdollisuuksia aktiivisempaan arkeen. Niissä korostetaan yhteistyön rakentamista palveluketjuissa hyvinvointialueilta kuntiin ja järjestöihin. Yhtä tärkeätä on edistää asuinympäristöjä ja olosuhteita, jotka innostavat kaikenikäisiä ja -kuntoisia liikkumaan.

Strategiat eivät ainoastaan tarjoa pohjaa kehittämistyölle paikallisesti kunnissa, seuroissa ja muiden tahojen keskuudessa, vaan nostavat esiin laajempia yhteistyön tarpeita seudullisesti ja alueellisesti.

  • ”Tässä vaiheessa strategioissa on keskitytty luomaan yleiset ja yhtenäiset linjaukset. Vielä tätäkin tärkeämpänä, strategiatyö jatkuu näiden linjausten konkreettisten toimenpiteiden määrittelyn ja toteutuksen edistämiseksi.” kumppanuusverkostosta vastaava LiikUn kehittämispäällikkö Anu Oittinen toteaa.

Ylläkuvattua kehittämistyötä tuetaan viestinnän ja tiedolla johtamisen keinoin. Rajattomasti Liikuntatietoa -alusta on yksi esimerkki strategioiden seurannan työkaluista. Alusta mahdollistaa liikunta- ja liikkumistilastojen seuraamisen ja vertailun, tarjoten kunnille ja muille toimijoille arvokasta tietoa, joka auttaa heitä kehittämään ja arvioimaan liikuntapalveluitaan tehokkaammin. Lisäksi ensimmäinen Rajattomasti Liikuntaa -podcastin jakso julkaistaan samana päivänä, tarjoten syvällisiä keskusteluja ja asiantuntijatietoa liikunnan nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Liikuntastrategiat toimivat vahvistaen monialaista yhteistyötä, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen edistämistä sekä osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tärkeäksi koetaan liikunnallisen elämäntavan resurssien puolesta puhuminen.

Varsinais-Suomen liikuntastrategiaan pääset tutustumaan tästä linkistä.

Strategian julkaisun yhteydessä julkaistiin ensimmäiset Rajattomasti Liikuntaa -podcastjaksot. Pääset kuuntelemaan podcastia tästä linkistä.