Siirry sisältöön

Varha esitteli palveluverkkosuunnitelmaa – asiakaslivetilaisuus maanantaina 13.5.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palveluverkon suunnittelu etenee. Varha esitteli 10.5.2024 viranhaltijoiden laatimat viimeisimmät suunnitelmat toimipaikkojen ja palveluyksiköiden sijoittumisista Varhan alueella. Suunnitelma ei sisällä muutoksia Paimion alueella.

Varhan logo, jossa sydämenmuotoisessa kuvakollaasissa 8 henkilökuvaa työntekijöistä.

Suunnitelmat koskevat mm. sote-palveluiden, vuodeosastojen sekä ikääntyneiden palveluiden sijaintia. Varsinaiset esitykset palveluverkkoa koskevaan päätöksentekoon tehdään alkukesän aikana erillisestä valmistelusta.

Jokaisessa Varhan alueen kunnassa säilyy vähintään sote-pistetasoiset palvelut. Suunnitelmat sisältävät toimipaikkojen sulkemisia, mutta samaan aikaan palvelujen saatavuus turvataan eri tavoin.

Palveluverkkosuunnitelma koskee ajanjaksoa 2024–2026, ja siitä on tarkoitus tehdä päätöksiä kesäkuussa 2024. Toimipaikkojen sijanneista ja palveluista päätetään palvelukokonaisuuksittain eri päätöksentekoelimissä.

Uudistuva palveluverkko on saavutettava ja koostuu kiinteistä palvelupisteistä sekä monipuolisista digitaalisista ja liikkuvista palveluista. Palveluverkon muutoksissa huolehditaan asiakkaan palvelun jatkuvuudesta ja kielellisten oikeuksien toteutumisesta siten, että uusi palvelu on käytössä ennen muutoksen voimaantuloa.

Digipalvelut ovat tulevaisuuden merkittävä palvelumuoto suurelle joukolle asiakkaita niihin soveltuvissa palveluissa. Uudistuksissa huomioidaan se, että kaikilla ei ole kyvykkyyttä tai välineitä digipalveluihin.

Kiinteistöjen tehokas käyttö vaikuttaa tulevaisuuden palveluverkkoon

Varhan tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma 2024–2026 edellyttää käytössä olevan kiinteistöpinta-alan mittavaa vähentämistä.

Vain kolmannes Varhan käytössä olevista toimitiloista sijaitsee hyväkuntoisissa kiinteistöissä. Varha pyrkii luopumaan epätarkoituksenmukaisista ja huonokuntoisista tiloista ja samalla takaamaan henkilökunnalle turvalliset työolosuhteet.

Sote-keskuspalvelut porrastetaan kolmelle tasolle

Sote-keskuspalvelut porrastetaan kolmelle tasolle
Sote-keskuspalvelujen tämänhetkisessä palveluverkkosuunnitelmassa sote-palveluja tarjottaisiin tulevaisuudessa kolmella tasolla:

  • Sosiaali- ja terveyskeskukset tarjoavat laajan palveluvalikoiman
  • Sote-asemilla palveluvalikoima on hieman suppeampi
  • Sote-pisteet tarjoavat suppeita lähipalveluja

Varhan asukkaista yli 95 % saa sote-keskus- tai sote-asemapalveluja korkeintaan 20 minuutin ajomatkan sisällä.

Varha palvelee suunnitelmien mukaan tulevaisuudessa yhteensä 41 kiinteässä sote-keskuspalvelujen toimipaikassa. Näistä seitsemän on laajan palvelun sote-keskusta suurimmissa väestökeskittymissä. Lisäksi vuonna 2027 tulee käyttöön Kaskenmäen kaksikielinen sote-keskus.

Sote-asemia tulee suunnitelman mukaan sijaitsemaan 13 kappaletta keskisuurissa taajamissa. 20 sote-pistettä sijaitsee pienissä taajamissa siten, että jokaisessa Varhan kunnassa on vähintään sote-pistetasoiset palvelut.

Nykyistä terveysasemista suljetaan 12, ja niiden palvelut siirretään lähimpään tai helpoiten saavutettavaan toimipisteeseen.

Jokaisella julkisen terveydenhuollon asiakkaalla on lain mukainen oikeus valita, minkä sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluja hän oman hyvinvointialueensa sisällä käyttää. Vaihdon voi tehdä enintään kerran vuodessa. Valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen sote-keskukseen ja se kattaa kaikki perusterveydenhuollon palvelut. Ei siis ole mahdollista valikoida tiettyjä palveluita tietyiltä asemilta.

Suun terveydenhuollon palvelut

Palveluverkko on tulevaisuudessakin tiheä, sillä palveluja tarjotaan 34 hammashoitolassa. Toimintoja pyritään tehostamaan keskittämällä hoitoyksiköt siten, että hoitolassa olisi vähintään viisi hoitoyksikköä. Nykyiset tilat eivät tätä kaikilta osin kuitenkaan tue.

Oppilashuollon mukaiset suun terveydenhuollon palvelut suunnitellaan järjestettäväksi mahdollisimman lähellä sijaitsevassa keskitetyssä hammashoitolassa tai liikkuvina palveluina kouluissa.

Palvelut lakkautetaan 22 pienestä, käyttöasteeltaan heikosta, huonokuntoisesta tai kustannuksiltaan kallista toimipisteestä ja niiden palvelut ovat saatavilla lähiseudun toimipisteestä tai liikkuvina palveluina.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Palveluja tarjotaan jatkossa 48 äitiys- ja lastenneuvolassa, perheneuvolassa tai terveydenhoitajan vastaanotolla sekä noin 40 lapsiperhesosiaalityön tai lastensuojelun toimipisteessä. Palvelut lakkautetaan 37 toimipisteestä, ja niiden palvelut ovat saatavilla lähiseudun toimipisteestä.

Oppilashuollon palvelut järjestetään kouluverkon mukaisina lähipalveluina kouluissa tai niiden välittämässä läheisyydessä.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä työikäisten sosiaalipalvelut

Palveluja tarjotaan jatkossa 83 mielenterveys-, päihde- ja työikäisten sosiaalipalvelujen toimipisteessä. Toimintoja pyritään keskittämään siten, että asiakkaat voivat saada sekä terveys- että sosiaalipalveluja samasta osoitteesta.

Kiinteitä toimipisteitä on kaikissa Varhan kunnissa lukuun ottamatta Oripäätä, Pyhärantaa ja Marttilaa, joiden sote-pisteisiin nämä palvelut voivat kuitenkin jalkautua asiakkaan hoitotarpeen niin edellyttäessä.

Palvelut lakkautetaan 37 toimipisteestä, ja korvaavat palvelut ovat saatavilla lähiseudun toimipisteestä.

Vammaispalvelujen yleiskuva ja laitospalvelut

Asumispalveluissa on luvassa tulevina vuosina vain vähän muutoksia. Varhalla on eri puolilla noin 40 omaa vammaisten asumispalveluyksikköä. Ne ovat pääosin hyväkuntoisia. Vain yksi asumisyksikkö Paimiossa korvataan uudella.

Seitsemän yksikköä poistuu käytöstä, mutta useimmille tarvitaan korvaavat tilat.

Ikääntyneiden asumispalvelut

Varha haluaa vaikuttaa palvelurakenteen keventämiseen luomalla yksityisille palveluntuottajille mahdollisuuksia mm. yhteisöllisen asumisen lisäämiseen. Tulevaisuudessa yksityinen ja Varhan oma palveluverkko muodostavat kokonaisuuden.

Ikääntyneiden asumispalvelut suunnitellaan lakkautettavaksi 12 toimipisteestä, joiden palvelut ovat saatavilla lähiseudun muista toimipisteistä joko omana tai ostopalveluna.

Vuosina 2024-2025 perustetaan seitsemän kuntouttavaa arviointiyksikköä palvelemaan koko Varhan ikääntyneitä ja heidän palvelutarpeensa arviointia. Kapasiteettia tarvittaneen myöhemmin lisää. Muut ikääntyneiden palvelut kuten päivätoimintapisteet täydennetään suunnitelmaan myöhemmin.

Perustason vuodeosastot

Vuonna 2024 Varhalla on sairaansijoja erikoissairaanhoidossa 914 ja perustasolla 687. Kotisairaalan kapasiteetti on 156 potilasta. Vuodeosastoja on 16 paikkakunnalla.

Lääkärivajeen takia vuodeosastohoito lakkautetaan Pöytyältä jo vuoden 2024 aikana ja osastohoito tarjotaan Loimaalta. Paraisten toinen vuodeosasto muutetaan ikääntyneiden kuntouttavaksi arviointiyksiköksi.

Maskun vuodeosaston sulku johtuu sisäilmaongelmista, ja vastaavat hoitopaikkamäärä järjestetään Raision ja Naantalin olemassa olevilta vuodeosastoilta.

Asukkaille suunnattu livelähetys maanantaina 13.5.2024

Varha järjestää maanantaina 13.5. klo 18-19 kaikille avoimen Asukas-live–tapahtuman, jossa esitellään palveluverkkouudistuksen nykytilannetta ja vastataan esille tulleisiin kysymyksiin. Suorassa lähetyksessä ovat paikan päällä:

  • johtava asiantuntija Leena Setälä sekä tulosaluejohtajat
  • Mikko Pakarinen (sote-palvelut),
  • Eeva-Sirkku Pöyhönen (Ikääntyneiden palvelut) ja
  • Mikko Pietilä (Tyks-sairaalapalvelut)

Paimiosalissa avoin keskustelutilaisuus torstaina 23.5.

Paimion kaupungintalon Paimiosalissa järjestetään torstaina avoin keskustelutilaisuus Varhan lähipalveluista torstaina 23.5. klo 18.

Tilaisuuden avaavat ikääntyneiden palveluista tulosaluejohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen, vs. sote-aluepäällikkö Sini Heino, Paimion palvelukeskussäätiöstä Jarmo Heimo sekä Keskustan aluevaltuutetut Merja Laine, Esko Kiviranta ja Åsa Gustafsson.

Tilaisuuden juontaa Perttu Laaksonen.