Siirry sisältöön

Tiedote Ala-Vistalla tapahtuneesta jäteveden ylivuodosta

Vähäjokeen ja sitä kautta myös Paimionjokeen on viimeisen vuoden ajan päässyt laimentunutta jätevettä. Ylivuodon syy on selvillä ja vika on korjattu. Parhaillaan selvitetään vesistölle aiheutuneen kuormituksen suuruutta.

Paimion kartalle punaisella pisteellä merkitty kohta, jossa ylivuoto on tapahtunut.

Jäteveden ylivuodon tapahtumakohta Vähäjoen varrella.

Vuoden 2022 elokuussa tapahtui Paimionjoen penkereellä maanvyörymä, joka katkaisi vesihuollon runkolinjat. Vesiyhtiö järjesti tuolloin hätätyönä vaurioituneen jäteveden runkolinjan ohipumppauksen noin 100 metrin päässä sijaitsevaan 1970 – luvun viemärilinjaan, jotta ylivuodolta Paimionjokeen vältyttäisiin. Vaurioitunut runkolinja pystytään korjaamaan vasta aikaisintaan kesällä 2024 maaperän saavuttaessa stabiliteetin.

Paimion Vesihuolto Oy sai 25.8.2023 Paimion kaupungin ympäristösuojelusta tiedon mahdollisesta jäteveden ylivuodosta Vähäjokeen purkavan hulevesiviemärin kautta. Huleveden purkulinja sijaitsee lähellä Vähäjoen ja Paimionjoen liittymiskohtaa. Vesihuoltoyhtiö ryhtyi välittömästi selvitystoimiin, joista selvisi, että viemärilinja, johon maanvyörymän takia ohipumpattu jätevesi johdettiin, on ilmeisesti vuosikymmeniä sitten kytketty huleveteen ja muutettu ainoastaan hulevesikäyttöön. Vesiyhtiöllä ei ollut tietoa tästä kytkennästä, joka ei myöskään ilmene johtokartoista tai muista dokumenteista.

Jäteveden ylivuodon varmistuttua vesiyhtiö ryhtyi välittömiin korjaustoimiin ja 29.8.2023 mennessä hulevesilinjassa olleet jätevedet saatiin linjojen muutostöillä ohjattua asianmukaisesti jätevesiviemäriin.

Ylivuodosta johtuen Vähäjokeen/Paimionjokeen on ajanjaksolla 18.8.2022 – 29.8.2023 päässyt arviolta noin 40 000 kuutiota laimentunutta jätevettä. Jatkoselvitykset yhteistyössä ympäristökonsultin ja viranomaisten kanssa todellisen jäteveden määrän ja vesistöille aiheutuneen kuormituksen suhteen ovat käynnissä ja niistä tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Lisätietoja asiassa antaa:

Paimion Vesihuolto Oy
Juha Saarinen, toimitusjohtaja
02 474 5400
juha.saarinen@paimio.fi