Siirry sisältöön

Paimion koulutuslautakunta pyytää lausuntoja oppimisen tuen kehittämissuunnitelmasta vuosille 2022 – 2026

Oppimisen tuen kehittämissuunnitelmassa esitetään tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulu sille, millä tavalla perusopetusta Paimiossa aiotaan kehittää tulevina vuosina.

Paimion perusopetuksessa esitetään rakenteita uudistettavaksi ja resursseja vahvistettavaksi tavoitteellisesti ja vaiheistettuna niin, että voimme tavoittaa opetuksen järjestämisen laatutasossa kaupungin strategian mukaisen vision: vuonna 2026 Paimio on maakunnan vetovoimaisin kaupunki, joka tunnetaan kulttuuristaan sekä laadukkaista palveluistaan.

Paimion strategiassa korostetaan, että kaupungin ydintehtävä on palvella kaupunkilaisia muuttuvissa elämäntilanteissa. Tavoitteiksi on määritelty mm. hyvät ja monipuoliset palvelut sekä henkilökohtaisen palvelun turvaaminen. Sisäisten prosessien ja organisaation osalta kehityskohteina mainitaan muun muassa, että organisaatio on rakennettu halutun palvelutason saavuttamista, ja yhtenä keskeisenä tavoitteena ovat riittävät ja oikein kohdistetut henkilöstövoimavarat. Paimion kaupungin pitää strategian linjausten mukaisesti huolehtia myös työnantajana siitä, että henkilöstö jaksaa omassa työssään, ja että työn määrä on oikeassa suhteessa työaikaan sekä työn tavoitteet oikeassa suhteessa työntekijöiden voimavaroihin ja osaamiseen.

Opetustoimen osalta strategiaan on erikseen päätetty lyhyen aikavälin tavoitteeksi, että oppimisen tuen kehittämissuunnitelma 2022 – 2026 on valmis ja huomioitu taloussuunnitelmassa vuoden 2022 loppuun mennessä. Pidemmän aikavälin tavoitteeksi on vuoteen 2026 laitettu se, että oppimisen tuen suunnitelman mukainen tavoitetila on valmis.

Suunnitelman luonnos on hyväksytty koulutuslautakunnassa 27.9.2022 § 82.

Kehittämissuunnitelmasta pyydetään lausuntoja peruskoulujen oppilaskunnilta, vanhempainyhdistyksiltä ja henkilöstöltä sekä Paimion nuorisovaltuustolta. Muillakin on halutessaan mahdollisuus lausua mielipiteensä suunnitelmasta.

Lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen paimio.kaupunki@paimio.fi viimeistään tiistaina 25.10.2022. Koulutuslautakunta jatkaa suunnitelman käsittelyä seuraavassa kokouksessaan 8.11.2022.

Lisätietoja asiasta antavat sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen (p. 02 474 5311) ja koordinoiva erityisopettaja Kaisa Alsi (p. 02 474 5134).

 

Koulutuslautakunta