Siirry sisältöön

Paimio edelläkävijänä kehittämässä tietomallipohjaista kaavoitusta

Paimio on mukana kuuden kunnan OSKati-yhteishankkeessa testaamassa kaavatietojen vientiä Ryhti-järjestelmään.

Ryhti-järjestelmä on valtakunnallinen tietovaranto, johon kootaan kaikista Suomen kunnista rakennetun ympäristön tietoja. Se tulee sisältämään sekä rakennustiedot että kaavatiedot. Juuri nyt on käynnissä järjestelmän testaus, johon on kutsuttu mukaan kuntia. Paimio on mukana kuuden kunnan OSKati-yhteishankkeessa testaamassa kaavatietojen vientiä Ryhtiin. Samalla kehitämme kaavojen laatimiseen uutta työkalua, jonka avulla kaavat laaditaan suoraan Ryhti-järjestelmän edellyttämässä muodossa.

Hankkeen nimi, OSKati, viittaa avoimeen lähdekoodiin (OS = open source) ja Ryhti-järjestelmän kaavatietomalliin, joka määrittää kuntien asema- ja yleiskaavojen tietosisältöjen rakenteet tulevaisuudessa.

Hankkeeseen on saatu ympäristöministeriöltä rahoitusta 363.300 euroa. Rahoituksella hankitaan avoimen lähdekoodin ohjelmistokehitystä uuden kaavoitustyökalun suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä tukea Ryhti-järjestelmän testaukseen. Kehitettävä kaavatyökalu on valmistuttuaan otettavissa käyttöön myös muissa kunnissa ilman lisenssimaksua.

Kahden kaupungin ja neljän kunnan hanke

OSKati-hankkeessa ovat mukana Paimion ja Joensuun kaupungit sekä Tyrnävän, Asikkalan, Heinäveden ja Sulkavan kunnat. Kaavakonsultin roolissa mukana on PlanDisain Oy (Markus Hytönen) ja projektipäällikkönä Asiantuntijat n+1 Oy (Pilvi Nummi). Ohjelmistokehittäjäksi hankkeeseen on kilpailutuksen kautta valittu Gispo Oy.

Tietomallipohjaiseen kaavoitukseen siirtyminen muuttaa kaavoittajan työtapoja, osin radikaalistikin. OSKati-hankkeessa panostetaan erityisesti kaavoitustyökalun käytettävyyteen, jotta muutos olisi sujuvasti toteutettavissa ja uusi työkalu vastaisi kaavoittajan tarpeisiin. Käyttäjien osallistumista hankkeessa fasilitoi Et May Oy (Anni Hapuoja).

Lainsäädäntö ohjannut kaavatietomallin kehittämiseen

Ryhti-järjestelmän ja kaavatietomallin käyttöönoton taustalla on uusi lainsäädäntö, joka velvoittaa kuntia toimittamaan kaavatiedot Ryhti-järjestelmään valtakunnallisesti yhteentoimivassa tietomallimuodossa. Siirtymäaikaa uusien käytäntöjen toteuttamiseen on vuoden 2028 loppuun asti. OSKati-hankkeen tuloksena [kunta] saa käyttöönsä uuden kaavoitustyökalun, jonka avulla pystymme täyttämään lainsäädännön vaatimukset kaavoituksen osalta.

Hanke päättyy maaliskuussa 2025. Tämän jälkeen kunnassamme kaavoitusta tehdään valtakunnallisesti yhteentoimivassa tietomallimuodossa.