Siirry sisältöön

Maisemanhoitosuunnitelma Paimionjokilaaksoon

Paimionjokilaaksoon ryhdytään laatimaan maisemanhoito- ja käyttösuunnitelmaa. Hanketta vetää Varsinais-Suomen ELY-keskus ja suunnitelma laaditaan yhdessä maanomistajien, asukkaiden ja muiden alueen toimijoiden kanssa. Ohjausryhmään kuuluvat ELY-keskuksen lisäksi Paimion ja Liedon kunnat sekä alueen yhdistyksiä.

Syksyinen kuva Paimionjokilaakson rinteiltä.

Paimionjokilaakso. Kuva: Alina Juntunen.

Hankkeen tavoitteina on tunnistaa viljelymaiseman erityispiirteet, nostaa ne esille ja taata kauniin maiseman säilyminen myös tulevaisuudessa. Tarkoitus on tuoda näkyväksi alueen kulttuuriympäristöä, maisemaa, luontoa sekä luoda sen pohjalta koko maisema-alueen käsittävä suunnitelma. Hankkeen tarkoitus on edistää kulttuuriympäristön, maiseman ja luonnon tilaa sekä lisätä alueen elinvoimaisuutta.

Alkuvaiheessa kerätään tietoa alueen kulttuuriympäristöstä, maisemasta ja luonnosta sekä siellä tehtävästä ympäristöön liittyvästä työstä. Hankkeessa kootaan yhteen alueella jo tehdyt suunnitelmat sekä maiseman- ja luonnonhoidon hankkeet. Alueelta saatujen tietojen, toiveiden ja kehittämisideoiden pohjalta luodaan koko maisema-aluetta koskeva hoito- ja käyttösuunnitelma.

Kerro Paimionjokilaaksoon liittyvistä maisemakokemuksistasi

Pyydämme alueella pitkään asuneita tai muita asiasta kiinnostuneita kertomaan maisemakokemuksista ja ajatuksista maiseman tulevaisuuteen liittyen. Muistot menneiltä ajoilta ja itselle tärkeät mielipaikat ja näkymät ovat tärkeää hiljaista tietoa, jota halutaan kerätä.

Voit jakaa kokemuksia, antaa palautetta tai tiedustella hankkeesta tämän hankkeen verkkosivuilla. Hankkeen sivuille kootaan ajankohtaista tietoa hankkeesta ja tiedotetaan hankkeen etenemisetä.

Palaute ensisijaisesti hankesivun kyselylomakkeella 15.1.2024 mennessä, myös suoraan s-postina hankkeen koordinaattorille ja yhteyshenkilölle:  alina.juntunen@ely-keskus.fi, 0295 022 157 (ma-ti klo 10–12). Ympäristöasioiden asiakaspalvelu, 0295 020 900 (ma-pe klo 9-16).

Paimionjokilaakson kartta, jossa on erikseen rajattuna Valtakunnallisesti arvokkaaan maisema-alueen rajat.
Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, Paimionjokilaakson viljelymaisema.