Siirry sisältöön

Kysely kaupungin yhdyskuntateknisistä palveluista

Osalle paimiolaisia saapuu lähiaikoina kysely kaupungin tuottamien yhdyskuntateknisten palvelujen, kuten vesihuollon, katujen, puistojen ja leikkipaikkojen, kunnossapidosta.

Ilmakuva Jokipuiston rannasta

Jokipuiston ranta-aluetta.

Noin 500 Paimion asukasta saa lähiaikoina postin kautta vastattavakseen mm. katujen ja puistojen hoitoa sekä jätehuollon toimivuutta koskevan kyselyn. Kysely liittyy valtakunnalliseen tutkimukseen, joka tehdään samanaikaisesti useissa kunnissa eri puolilla Suomea.

Kyselyn tuloksista laaditaan vertailuraportti, joka valmistuu elokuussa. Tuloksia hyödynnetään kaupungin yhdyskuntateknisten palvelujen kehittämiseksi.