Siirry sisältöön

Kurkkaa mistä Paimion kulutusperäiset kasvihuonekaasupäästöt syntyvät

Suomen ympäristökeskus (Syke) on julkaissut kulutusperäiset kasvihuonekaasupäästötiedot ensimmäistä kertaa kaikille Suomen kunnille ja maakunnille. Syken julkaisussa saadaan tietoa siitä, miten päästöt jakautuvat kunnan sisällä kotitalouksien ja kuntaorganisaation välillä.

Uuden päästölaskennan mukaan Suomen kuntien yhteenlasketut kulutusperäiset kasvihuonekaasupäästöt ovat noin 57,4 MtCO2e. Näistä kuntien päästöistä 83 % aiheutuu kotitalouksien kulutuksesta, 11 % kuntien hankinnoista ja loput 6 % investoinneista.

Paimion kokonaispäästöt ovat 105 ktCO2e, joista 87 % syntyy kotitalouksien kulutuksesta, 9 % kunnan hankinnoista ja 4 % investoinneista. Paimiossa kotitalouksien kulutuksen, kunnan hankintojen ja investointien asukaskohtaiset päästöt olivat hieman Varsinais-Suomen tasoja pienemmät.

Kaaviossa esitetään Paimion kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen kotitalouksien kulutuksen, kunnan hankintojen ja investointien kesken.
Kaaviossa esitetään Paimion kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen kotitalouksien kulutuksen, kunnan hankintojen ja investointien kesken. (Lähde: Syke, Kunta- ja maakuntakohtaiset kulutuspäästötiedot)

 

Paimion kotitalouksien kulutuksen suurimmat päästölähteet ovat ruoka (25 %), liikkuminen (22 %) ja asuminen (21 %). Kotitalouksien kulutuksen päästöt sisältävät myös tuontihyödykkeiden kulutuksen päästöt. Tuontialueilla tarkoitetaan oman alueen ulkopuolisia alueita muualla kotimaassa ja ulkomailla. Tulokset tekevät siis näkyväksi kulutuksemme ilmastopäästöt kuntarajojemme ulkopuolella, eli mikä tärkeintä, mukana ovat myös päästöt, jotka muodostuvat ulkomailla tapahtuvasta tuotannosta. Paimiossa kotitalouksien kulutuksen päästöistä 62% syntyy Paimion ulkopuolella.

Taulukossa ja kuvaajissa esitetty Paimion kotitalouksien kulutuksen päästöjen jakauma.
Taulukossa ja kuvaajissa esitetty Paimion kotitalouksien kulutuksen päästöjen jakauma. (Lähde: Syke, Kunta- ja maakuntakohtaiset kulutuspäästötiedot)

 

Paimion kaupungin hankintojen kokonaispäästöt jakautuvat melko tasaisesti tavarahankintojen, asiakaspalveluostojen ja muiden palvelujen ostojen suhteen. Tarkemmalla luokittelulla tarkasteltuna kokonaispäästöistä suurin yksittäinen päästöjä tuottava lähde on asiakaspalveluostot. Muita suurempia päästöjä tuottavia yksittäisiä luokkia ovat sähkö ja kaasu, matkustus- ja kuljetuspalvelut, elintarvikkeet, majoitus- ja ravitsemispalvelut sekä lämmitys. Paimion investointien päästöt koostuvat lähes pelkästään rakentamisesta, jonka päästöt ovat 4,1 ktCO2e.

 

Kaavioissa esitetään Paimion hankintojen kokonaispäästöt.
Paimion kaupungin hankintojen kokonaispäästöt. (Lähde: Syke, Kunta- ja maakuntakohtaiset kulutuspäästötiedot)