Siirry sisältöön

Kirjastojen aineistokorvauslaskutus muuttuu vuoden alussa – muutoksia asiakkaille

Kirjoja vierekkäin keltaista taustaa vasten.
Kaarinan, Liedon ja Paimion kaupunginkirjastot ulkoistavat palauttamattoman kirjastoaineiston laskutuksen vuoden 2023 alusta Suomen Kuntaperintä Oy:lle.

Asiakas maksaa edelleen myöhästymismaksut kirjastolle, mutta laskujen käsittelyyn ja aineiston korvaamiseen liittyvät maksut hoitaa jatkossa Suomen Kuntaperintä Oy.

Asiakkaalle tämä tarkoittaa sitä, että kirjasto lähettää ensin palauttamattomasta aineistosta kaksi muistutusta myöhässä olevista lainoista. Mikäli asiakas ei muistutusten jälkeenkään ole palauttanut lainoja, lähettää Suomen Kuntaperintä Oy aineistosta asiakkaalle aineistokorvauslaskun.

Saatuaan laskun Suomen Kuntaperintä Oy:ltä, asiakkaalla on kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa asiakas palauttaa lainat kirjastoon laskun eräpäivään mennessä ja maksaa myöhästymismaksut kirjastolle. Laskun lähettämisestä aiheutuneet maksumuistutuskulut ja viivästyskorot asiakas maksaa Suomen Kuntaperintä Oy:lle saamallaan laskulla. Laskusta voi vähentää palautetun aineiston hinnan, joka on eritelty laskussa.

Toinen vaihtoehto on korvata laskutettu aineisto. Jos asiakkaan lainaama aineisto on kadonnut tai vahingoittunut, sen voi korvata maksamalla koko laskun Suomen Kuntaperintä Oy:lle. Mikäli asiakas löytää kadonneen aineiston laskun maksamisen jälkeen, kirjasto ei enää ota aineistoa takaisin eikä hyvitä maksettua laskua.

Asiakas ei voi lainata ennen kuin laskutettu aineisto on palautettu tai koko lasku on maksettu. Lainausoikeuden palautus edellyttää lisäksi, että asiakas maksaa suoraan kirjastolle rästissä olevat aineistosta kertyneet myöhästymismaksut, jos ne ylittävät lainauskieltorajan.

Maksamatta jätetty lasku voidaan siirtää perintään, mistä saattaa aiheutua huomattavia lisäkustannuksia.

Jos laskussa olevaan aineistoon liittyy epäselvyyksiä, kannattaa ottaa yhteyttä laskutusta hoitavaan kirjastoon ennen laskun eräpäivää.

Lisätietoja:
Kirjasto- ja kulttuurijohtaja Laura Lankinen, puh. 02 474 5321