Siirry sisältöön

Kaupunginhallitus käsittelee talousarviokokouksessa mittavia investointihankkeita

Paimion kaupunginhallitus kokoontuu marraskuun 1. päivänä talousarviokokoukseen. Kaupunginjohtajan esitykset sisältävät isoja investointeja, hieman henkilöstölisäyksiä sekä korotuksia veroprosentteihin.

Yksikerroksinen, punatiilinen koulurakennus ja sen vieressä tilapäinen parakkirakennus.

Vuoden 2024 yksi investointihankkeista on Kriivarin koulun laajennus ja saneeraus.

Vuoden 2024 budjettia lähdettiin loppukesällä laatimaan siitä olettamuksesta, että verotulojen ja valtionosuuksien määrä tulee vähenemään.
Henkilöstömenoihin arvioitiin 3% ja muihin menoihin 2% kasvua kuluvaan vuoteen verrattuna. Koko suunnitelmakausi huomioiden (2024 – 2026) kasvuksi on arvioitu 2%.

Lautakuntien tekemien esitysten ja sen jälkeen käydyn kaupunginjohtajakäsittelyn jälkeen vuoden 2024 tilikauden alijäämäksi jäisi 336 932 euroa.

Kaupunginjohtajan esitys sisältää kunnallisveron noston 8,11%:sta 8,3%:iin. Kiinteistöveron puolella yleiseen kiinteistöveroprosenttiin ehdotetaan 0,2% nostoa (1,1% – > 1,3%). Tuo 1,3% on jatkossa maapohjan kiinteistöveron valtakunnallinen alaraja. Verotulojen odotetaan kasvavan veroprosenttimuutosten jälkeen 900 000€.

Merkittäviä investointeja

Talousarvioesitys sisältää neljä merkittävää investointikohdetta:

  • 2024 Oinilan päiväkoti, yhteensä 4,3 miljoonaa euroa
  • 2024-2025 sisäliikuntahalli, yhteensä 6,8 miljoonaa euroa. Valtionavustuksen osuus kokonaissummasta on 0,75milj.€
  • 2023- 2026 Kriivarin koulun laajennus ja saneeraus, yht. 9,7 miljoonaa euroa
  • 2023 -2024 Koivulinnan alueen rakentaminen, 1,0 miljoonaa euroa

Bruttoinvestoinnit vuodelle 2024 ovat esityksen mukaan 12,4 miljoonaa euroa. Kahtena edellisenä vuotena bruttoinvestoinnit olivat 4,2 miljoona euroa (2022) ja 7,9 miljoona euroa (2023).

Vuoden 2024 nettoinvestoinnit kasvattavat lainakantaa 7,6 miljoonalla eurolla, jolloin lainakanta on 59,3 miljoonaa euroa (5 245€/asukas). Vuoden 2022 tilinpäätöksessä lainaa oli 51,4 miljoonaa euroa eli 4 613 euroa/asukas. Vuoden 2023 lopulla lainaa arvioidaan olevan saman verran.

Henkilöstömuutoksia sivistyspalveluihin

Kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna henkilöstölisäyksiä on tulossa erityisesti sivistyspalveluihin:

  • Varhaiskasvatukseen +2,0 henkilötyövuotta.
  • Perusopetus + 5,0 henkilötyövuotta, sisältäen 4 henkilötyövuoden verran erityisopettajia (Vista 2, Kriivari 1, Jokela 1).
  • Erityisliikunnan ohjaajan työpanos +50% (toinen puoli ollut jo aiemmin PaHaMa-hankkeella = hankekoordinaattori).

 

Tarkemmat tiedot talousarvioesityksestä löytyvät Esityslista, pöytäkirjat -osiosta.
Talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025 – 2026 hyväksyy lopullisesti kaupunginvaltuusto 15. marraskuuta pidettävässä kokouksessa.