Siirry sisältöön

Kaksi nuorisoon liittyvää kyselyä avoinna

Verkossa on avautunut kaksi kuntien nuorisotyöhön liittyvää kyselyä. Ne ovat avoinna 16.10. - 19.11.

Kunnan nuoristyöhön liittyvä mielikuvakysely kaikille kuntalaisille

Kuntalaiskysely on avoinna 16.10. – 19.11.2023. Kyselyyn vastaajilta kerätään mielikuvia kunnan nuorisotyöstä. Kyselyyn voi vastata aikuisena kuntalaisena, alle 20-vuotiaana nuorena kuntalaisena tai nuorisotyön yhteistyökumppanina. Kyselyyn vastaaminen on täysin vapaaehtoisia. Kyselyyn vastaamiseen menee 5–10 minuuttia aikaa, ja vastaukset ovat täysin anonyymejä.

Ennen varsinaisia kysymyksiä kysytään vastaajan taustatietoja. Taustatietojen jälkeen tulee joukko erilaisia väittämiä, joilla selvitetään kuntalaisten mielikuvia kunnan nuorisotyöstä.

Kysely nuorille nuorisotyöstä

Tämä pelkästään nuorille kohdennettu kysely toteutetaan yhtä aikaa monilla paikkakunnilla Suomessa. Nuoren vastauksia käytetään paikallisen nuorisotyön kehittämiseen, ja nuoren antamalla luvalla myös valtakunnallisen yhteenvedon tekemiseen. Kyselyn toteuttaja kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa nuorisoalan osaamiskeskustoimintaa. Lisätietoa Kanuunasta.

Kysely tulee olemaan avoinna nuorisotiloilla viiden viikon ajan 16.10.–19.11.2023. Nuori vastaa kyselyyn nimettömänä ja vapaaehtoisesti, eikä hänen tarvitse kertoa itsestään muitakaan tietoja, joiden perusteella hänet voisi tunnistaa. Valtakunnalliseen koontiin osallistuminen on nuorelle täysin vapaaehtoista. Tähän kyselyyn vastaaminen tapahtuu nuorisotalo Tillintuvalla.

Kyselyjen tuloksia julkaistaan marras-joulukuussa.