Siirry sisältöön

Jokelan koulun tulevan laitumen puunkaato alkaa 15.2.

Helmihankkeessa puut saavat väistyä laitumen tieltä.

Kuva otettu Vanhan Turuntien sillalta. Oikealla virtaa lumipeitteen alla Paimionjoki ja vasemmalla puiden takaa näkyy Jokelan koulurakennusta. Nuoli osoittaa kaadettavia puita koulun pihan takana.

Paimion kaupungilla on käynnissä helmihanke, jossa perustetaan laitumet Vähäjokipolun varteen ja Jokelan koulun viereen. Hankkeen tarkoituksena on lisätä Paimiossa uhanalaisia perinnebiotooppeja torjuen samalla vieraslajeja. Suunnitelman mukaan ensi kesänä eläimet pääsevät uusille laitumille luonnonhoitotöihin, mutta ennen sitä on valmisteltava laidunalueet.

Jokelan koulun tulevalla laitumella Lounametsän metsurit kaatavat puita 15.2. alkaen. Puita kaadetaan, jotta laidunalueesta saadaan avoimempi ja eläinten kulku helpottuu. Jokelan koulun ja Vähäjoen väliseltä alueelta kaadetaan aikoinaan riviin istutettuja mäntyjä ja muutamia yksittäisiä kuusia. Laitumelle jätetään kuitenkin reilusti puita suojaksi eläimille. Lisäksi jätetään muutama tekopökkelö, eli n. 2-3 metriä korkea kanto, tuomaan alueelle pystylahopuuta ja lisäämään osaltaan luonnon monimuotoisuutta. Luonnonlaitumien lahopuu on arvokasta mm. pölyttäjille ja linnuille. Puiden kaatamisen myötä Jokelan koululta avautuu maisema Paimionjoelle. Metsurien työskentelyn aikana alueella ei tule kulkea turvallisuussyistä.

Kevään aikana valmistuu laidunsuunnitelmat kummallekin laitumelle, aidat ja muut rakenteet tehdään suunnitelman mukaisesti ennen kesän laidunkautta. Laiduntamisen myötä molemmilla alueilla saadaan torjuttua vieraslajeja kuten jättipalsamia, kehitettyä alueita perinnemaiseman suuntaan ja ajallaan lisättyä luonnon monimuotoisuutta. Eläimet laiduntavat kohteilla tulevina kesinä, laidunsopimus tehdään aluksi viideksi vuodeksi. Laidunnuksesta hyötyy niin luonto, ihmiset kuin laiduntavat eläimetkin. Esimerkiksi monet niittykasvilajit hyötyvät laidunnuksesta, ympäristökasvatuksessa voi hyödyntää laidunnuskohteita ja eläimillä on mahdollisuus lajin mukaiseen käyttäytymiseen.