Siirry sisältöön

Hyvinvointialue luo yhtenäisiä palveluita Varsinais-Suomeen

Varsinais-Suomen kevät on koittanut ilman mittavia muutoksia sosiaali- ja terveyspalveluihin tai pelastuspalveluihin.

Varsinais-Suomen hyvinvointalueen logo, jossa teksti Varha, Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Vastuu sote- ja pelastuspalveluiden järjestämisestä siirtyi vuodenvaihteessa kunnilta Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varhalle, mutta palvelut ovat jatkuneet pääosin ennallaan. Terveysasemat, neuvolat, hammashoitolat, kotihoitoalueet ja kaikki tutut asiointinumerot pysyvät toistaiseksi samoina.

Osa Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluista on jo pitkään toiminut maakunnallisesti, kuten esimerkiksi ikääntyneiden asiakasohjaus, perheoikeudelliset palvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Nyt suunnitteilla on myös muita laajasti Varhan alueen asukkaita palvelevia toimintoja, kuten sosiaali- ja vammaispalveluiden uudet Soihtu-tiimit sekä perhekeskukset.

Asiakasohjaus Soihtu -yksikön toiminta laajenee

Alueellisissa Soihtu-tiimeissä tehdään jatkossa sosiaalihuoltolain mukainen ohjaus, neuvonta sekä palvelutarpeen ja lastensuojelutarpeen arviointi. Tiimien toiminta käynnistyi maaliskuussa Salossa, Somerolla, Uudessakaupungissa, Laitilassa, Vehmaalla, Taivassalossa, Pyhärannassa, Kustavissa, Mynämäessä, Nousiaisissa ja Maskussa. Touko-kesäkuussa toiminta laajenee uusille alueille.

– Alueelliselle tiimille tulee oma palvelunumero, joka korvaa aiemmat asiakasohjauksen numerot alueella. Soihtu-tiimit kartoittavat asiakkaan tilanteen yhdessä hänen kanssaan ja ohjaavat oikeiden palveluiden piiriin, kertoo projektipäällikkö Rebecca Sjöholm Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeesta.

Tiimi ottaa vastaan myös kiireettömät sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot, lastensuojeluilmoitukset ja Pyydä apua -napin yhteydenotot. Lisäksi tiimi käsittelee uusien asiakkaiden yhteydenotot ja tekee tarvittaessa palvelutarpeen arvioinnin.

Soihtu-tiimit palvelevat lapsiperheitä sekä alle 65-vuotiaita. Yli 65-vuotiaiden osalta palvelun tarve kartoitetaan ikääntyneiden asiakasohjauksessa tai gerontologisen sosiaalityön yksikössä. Soihtu-tiimien toimintaa kehitetään yhteistyössä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen kanssa.

Perhekeskuksesta tulee lapsiperhepalveluiden kivijalka

Hyvinvointialueelle perustettavat alueelliset perhekeskukset tuottavat varhaista tukea lapsille, nuorille ja perheille. Kokonaisuuteen liittyvät saumattomasti myös sosiaalihuoltolain mukaiset lapsiperhepalvelut ja lastensuojelu.
Perhekeskus voi olla fyysinen, sähköinen tai verkostomainen. Verkostomainen työskentely kytkee perhekeskukseen mukaan myös muun muassa kuntien sivistyspalvelut, avopediatrian, yritykset, järjestöt, seurakunnan ja Kelan.

Perhekeskuksen palveluvalikoimaan kuuluvat muun muassa äitiys- ja lastenneuvola, ehkäisyneuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut, kasvatus- ja perheneuvola, ennaltaehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu, psykologipalvelut, psykiatriset sairaanhoitajat kouluissa sekä avoimet kohtaamispaikat.

Ikääntyneiden asiakasohjaus palvelee koko aluetta

Ikääntyneiden palveluissa ne varsinaissuomalaiset, joilla on jo voimassa oleva asiakkuussuhde esimerkiksi Varhan kotihoitoon tai vammaispalveluihin, voivat jatkossakin olla yhteydessä suoraan asioita hoitavaan tahoon.
Jos ei vielä saa ikääntyneiden palveluita mutta olisi niiden tarpeessa, voi ottaa yhteyttä ikääntyneiden keskitettyyn asiakasohjaukseen. Sama asiakasohjaus kattaa koko Varsinais-Suomen.

– Hyvinvointialueen aloittaminen on parantanut asiakasohjauksen mahdollisuuksia auttaa, sillä sekä palvelut että niiden myöntämisperusteet ovat nyt yhtenäiset ja yhdenvertaiset koko Varhan alueella. Varmin tapa saada uutena asiakkaana ikääntyneiden palveluita on siis ottaa yhteyttä keskitettyyn asiakasohjaukseen. Neuvontaa annetaan sekä suomeksi että ruotsiksi joka arkipäivä, sanoo ikääntyneiden palveluiden asiakasohjausjohtaja Salla Lindegren.

Varsinais-Suomen ikääntyneiden keskitetty asiakasohjauspuhelin palvelee arkisin
suomeksi p. 02 262 6164 (klo 9–15)
ruotsiksi p. 02 262 6174 (klo 9–12)
Ikääntyneiden asiakasohjaukseen voi ottaa yhteyttä myös internetissä osoitteessa asiakasneuvonta.fi.

Asiakasmaksut on yhtenäistetty koko Varhan alueella

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen asiakasmaksut yhtenäistyivät vuoden alusta, ja ne ovat pysyneet pääasiassa hyvin lähellä aikaisempaa tasoa.
Asiakaslaskut voivat edelleen teknisistä ongelmista johtuen ajoittain viivästyä, mutta tilanteesta ei tarvitse olla huolissaan. Tarvittaessa lisämaksuaikaa myönnetään joustavasti. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen laskutuksen asiakaspalvelu auttaa kaikissa ongelmatilanteissa ma-to klo 9–11, p. 02 313 1141. Lisätietoja: varha.fi/asiakasmaksut

Hyvinvointialueella on myös kevään aikana ollut maksatusviiveitä Varhan ja hyvinvointipalveluja Varhalle tuottavien yritysten välillä. Esiin tulleisiin ongelmiin suhtaudutaan vakavasti ja niitä ratkaistaan mahdollisimman nopeasti.