Siirry sisältöön

Helmihanke tuo laiduneläimet Jokelan koulun viereen ja Vähäjokipolun varteen

Laidunhankkeet ovat osa Varsinais-Suomen Helmikunnat 2 -hanketta, joka saa rahoitusta ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmasta.

Laidunaita kulkee ruohikkoisella alueella, aurinko ja puiden varjot laikuttavat maan.

Laidunaidat ovat nyt pystyssä ja ihan pian eläimet jo kirmaavat kesälaitumelle! (Kuva: Laura Paarala)

Kaupungin uudet kuntahelmikohteet Jokelan koulun laidun ja Vähäjokipolun laidun tarjoavat konkreettisia toimenpiteitä luontokadon torjumiseksi. Molemmat alueet on tunnistettu ainutlaatuisiksi kohteiksi, joissa tehdään merkittävää työtä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

Jokelan koulun laidun kattaa 0,8 hehtaaria ja sijaitsee koulun viereisellä alueella, jossa aiemmin on ollut peltoa ja mahdollisesti laiduntavia eläimiä. Alue kärsii haitallisen vieraslajin, jättipalsamin, leviämisestä. Laidunnuksen avulla pyritään estämään alueen umpeenkasvu ja vieraslajien leviäminen, samalla kun monipuolistetaan kasvillisuutta ja annetaan tilaa perinnebiotooppilajeille. Laidunnussopimus on aluksi viideksi vuodeksi, mutta tavoitteena on jatkaa pidempään.

Vähäjokipolun laidun puolestaan kattaa 1,3 hehtaaria ja alueen kunnostus alkoi jo vuonna 2021. Alueelle tuodaan laiduntavia nautoja, jotka auttavat harvinaisten perinnebiotooppilajien, kuten niittynätkelmän ja mukulaleinikin, elintilan palauttamisessa. Lisäksi alueella on harvennettu puustoa ja raivattu hieman kaatuneita tuomia. Tavoitteena on monipuolistaa kasvillisuutta ja edistää luonnon monimuotoisuutta.

Laidunnuksen lisäksi kummallakin alueella on kiinnitetty huomiota lahopuun merkitykseen. Lahopuut tarjoavat elinympäristön monille lajeille ja edistävät ekosysteemin toimintaa.

Eläimiä ei saa häiritä, eikä koirien kanssa saa kulkea laitumella laidunkauden aikana 1.5.–30.9. Alueella ei myöskään saa ruokkia eläimiä eikä roskata. Annetaan laiduntajille rauha tehdä tärkeää elinympäristön kunnostustyötä.

Laidunhankkeet ovat osa Varsinais-Suomen Helmikunnat 2 -hanketta, joka saa rahoitusta ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmasta. Paimion kaupunki toteuttaa hankkeita yhteistyössä Valonian kanssa.

Lisätietoja hankkeista ja niiden etenemisestä löytyy osoitteesta valonia.fi/helmikunnat2.