Siirry sisältöön

Biojätteen kompostoinnista on tehtävä ilmoitus kunnan jätehuoltoviranomaiselle

Keittiössä syntyvän biojätteen kompostoinnista on tehtävä ilmoitus kunnan jätehuoltoviranomaiselle vuoden loppuun mennessä.

Ilmoita biojätteen kompostoinnista 31.12.2022 mennessä. Kuvassa kompostori.

Kompostoiminen on oiva tapa käsitellä biojätteet niiden syntypaikalla ilman kuljetustarvetta ja jätehuollon kustannuksia. Valmista kompostimultaa voi hyödyntää vaikka puutarhassa lannoitukseen ja maanparannukseen. Biojäte kuuluu kompostoida sitä varten suunnitellussa kompostorissa, joka on riittävän suuri, suljettu eläimiltä eikä siitä pääse valumia maaperään. Kompostiin ei kuulu laittaa jätteitä, jotka eivät kompostoidu tai aiheuttavat haittaa valmiin kompostituotteen käyttöön.

Keittiössä syntyvän biojätteen kompostoinnista on jäteasetuksen (978/2021) mukaan tehtävä ilmoitus kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Paimion kaupungin jätehuoltoviranomaisena toimii Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti sähköisessä asiointipalvelussa, joka löytyy Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n verkkosivuilta, ilmoituksen voi tehdä myös tulostettavalla lomakkeella. Sähköisen lomakkeen täyttöä varten tarvitset Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n lähettämästä jätehuollon perusmaksulaskusta löytyvän asiakasnumeron. Ensimmäisellä kirjautumiskerralla salasanana toimii laskun numero.  Uutisen lopussa olevan linkin takaa löytyy lisätietoja ja lomake. Ilmoitukset käynnissä olevasta kompostoinnista tulee tehdä tämän vuoden loppuun mennessä.