Siirry sisältöön

Ankkalampi suljetaan 1.9. alkaen

Ankkalampi tyhjennetään haitallisten vieraslajien kiehkuravesiruton ja aurinkoahvenen poistamiseksi.

Ankkalammen pinnasta heijastuvat poutapilvet ja sudenkorento lentää lammen yllä.

Kiehkuravesiruton valtaama Ankkalampi ranta-alueineen suljetaan kaikilta käyttäjiltä haitallisen vieraslajin torjuntatöiden ajaksi. Sulku alkaa 1.9. ja jatkuu, kunnes uimalampi on jälleen täyttynyt ja käyttökunnossa. Ankkalammen kunnostus kestää viimeistelyä myöten 9–12 kk. Lammen odotetaan olevan käyttökelpoinen viimeistään 1,5 vuotta ruoppauksen päättymisen jälkeen, sillä veden nousu lampeen voi hidastua muun muassa kuivan kevään ja kesän vuoksi. Ankkalammen arvioidaan tulevan käyttöön viimeistään vuoden 2025 syksyllä.

Ankkalampi ympäristöineen on työmaa-alue, eikä siellä saa kulkea tyhjennyksen tai lammen täyttymisen aikana. Myöskään sauna tai ranta-alueet eivät ole käytössä hankkeen aikana. Ankkalammen avautumisesta uimareiden ja muiden käyttöön tiedotetaan erikseen hankkeen loputtua.

Hanke alkaa laitureiden ja muiden nostolla vedestä sekä alkuvalmisteluilla, jonka jälkeen aloitetaan veden pumppaaminen pois Ankkalammesta. Vesi johdetaan hiekkasuodattimen kautta maastosuodatukseen metsänpohjalle. Maastosuodatuksen jälkeen vesi ohjataan Paimionjokeen 750 m pitkän ojan kautta. Uimalammen tyhjennys helpottaa vieraslajin poistamista. Tyhjentäminen ja pumpatun veden suodattaminen varmentavat torjuntatyön onnistumista ja estävät kiehkuravesiruton leviämisen uusin vesistöihin. Kalat sähkökalastetaan, kun vettä on enää vähän jäljellä lammen pohjalla.

Tyhjentämisen jälkeen kiehkuravesiruttoa poistetaan mekaanisesti, jonka jälkeen ne viedään asianmukaiseen käsittelyyn ensisijaisesti biokaasutuslaitokselle. Ankkalammen pohja ruopataan tai mikäli maanpinta ehtii jäätyä loppuvuodesta, niin pohjan pinta kaivetaan pois jo tänä vuonna. Ruoppauksen tai kaivuun tarkoitus on saada kaikki kiehkuravesiruton juuren palasetkin poistettua. Ruoppauksen tai kaivun ja vieraslajien poiston jälkeen pohjaa maisemoidaan tarpeellisilta osin uudella puhtaalla hiekalla ja tarpeen mukaan geotekstiilillä sekä lammen reunat viimeistellään. Ankkalampi täyttyy itsekseen pohja- ja sadevedellä, jonka jälkeen uimaranta kunnostetaan ja ympäristö viimeistellään asianmukaiseen kuntoon. Vedenlaatua tarkkaillaan koko hankkeen ajan ja uimavedenlaatu varmistetaan vesinäyttein ennen käyttöönottoa.