Siirry sisältöön

Ankkalammen tyhjennyshanke on siirtynyt loppusuoralle

Kuvassa tyhjä ankkalampi jonka pohjalla on vain vähän vettä.

Ankkalampi täyttyy hiljalleen ja rannan parannustyöt ovat käynnissä. (Kuva: Laura Paarala)

Ankkalammen maauimalan tyhjennys aloitettiin vuoden 2023 syyskuussa vieraslajien, kiehkuravesiruton ja aurinkoahvenen, poistamiseksi. Lammesta on pumpattu vettä pois hiekkasuodattimen kautta. Hiekkasuodatus on puhdistanut veden herkästi leviävän kiehkuravesiruton kasvinosista ennen veden johtamista maastosuodatuksen kautta Paimionjokeen. Näin on estetty vieraslajin leviämistä uusiin vesistöihin. Aikainen ja runsasluminen talvi hidastivat Ankkalammen tyhjennyshanketta, koska lampea ei ehditty pumpata tyhjäksi ennen jäiden ja lumen tuloa. Tästä seurasi haasteita tyhjennykseen ja pohjan tarkasteluun. Myös lammenpohjan lähteisyys ja valumavedet hidastivat osaltaan tyhjennystä. Pohja ja ranta-alueet saatiin kuitenkin onnistuneesti talven aikana kuorittua, tällä lammen pohjan pintakerroksen ruoppauksella pyrittiin saamaan kaikki vesikasvien osat juurineen pois.

Nyt Ankkalampi on saatu mahdollisimman tyhjäksi ja sen myötä pohjan tila ja puhtaus on saatu varmistettua ruoppauksen jäljiltä. Viimeiset jäljellejääneet lampareet on tarkastettu vieraslajikasvin osalta ja pohja on käyty läpi, eikä elossa olevia ja helposti leviäviä kiehkuravesiruttoja enää löydy Ankkalammen pohjalta. Jäljelle jääneet kalat on sähkökalastettu Livian kalatalouden opintoryhmän voimin. Sähkökalastuksessa veteen laitetaan pieni sähkövirta, joka tainnuttaa kalat. Tämän jälkeen pintaan nousseet kalat kerätään haavilla ja lopetetaan nopeasti. Kalaa poistettiin Ankkalammesta noin 20 kiloa, saaliina oli ruutanoita ja yksi täplärapu. Muut kalat, kuten vieraslaji aurinkoahven, eivät selvinneet vähä vetisessä Ankkalammessa jäiden alla ja vähähappisissa oloissa talven yli. Ankkalammessa ei ole enää jäljellä kasvillisuutta tai eläimiä, eli tyhjennyshankkeen tavoitteet ovat nyt saavutettu sen osalta.

Veden poispumppaus on nyt lopetettu ja Ankkalampi saa alkaa täyttyä itsestään sade- ja valumavesillä. Veden hiljalleen noustessa, suoritetaan loput viimeistelytyöt. Tyhjennetyn maauimalan pohja sekä rannat on muotoiltu ruoppaustyön jäljiltä. Vielä tehdään viimeistelyjä erityisesti saunarakennuksen läheisyydessä. Saunan laiturin kunnostus on loppusuoralla ja sen viereen on tekeillä esteetön hiekkaranta-alue uimaramppeineen. Ankkalammen pohjoispäädyn liikennejärjestelyitä parannetaan kuntoradan turvallisuus huomioiden. Alue on vieläkin työmaa-aluetta ja ihmisiä pyydetään pysymään työmaa-aitojen ulkopuolella. Nyt Ankkalammen annetaan täyttyä sade- ja valumavesillä, maauimalan sen käyttöönotosta tiedotetaan erikseen. Ankkalampi avautuu uimareille aikaisintaan vuonna 2025.