Vammaisneuvosto

V__1AA3Paimion vammaisneuvoston toimikauden 2014-2017 viimeinen kokous 12.4.2017, vierailukäynti hoitokoti Unilinnussa. Vammaisneuvoston jäsenet vasemmalta lukien: jäsen Outi Kaarela, jäsen Seppo Päätalo, puheenjohtaja Marja Mäenpää pöydän päässä, jäsen Antti Syrjälä, jäsen Jorma Kakkonen ja sihteeri Seija Koskinen.


Vammaisilla kuntalaisilla on oikeus osallistua ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon sekä käyttää kunnan tarjoamia palveluita. Vammaisneuvosto on Paimion kaupunginhallituksen asettama yhteistyöelin, jossa ovat mukana vammaisten, heidän omaistensa, vammaisjärjestöjen ja kaupungin edustajat.

 

Vammaisneuvoston tarkoitus on vaikuttaa asenteisiin ja seurata erityisesti vammaispalvelujen, terveydenhuollon ja kuntoutumismahdollisuuksien kehitystä. Vammaisneuvosto tekee aloitteita ja antaa lausuntoja suunnittelijoille ja päätöksentekijöille. Neuvosto vaikuttaa myös yhdyskuntasuunnitteluun ja esteettömään rakentamiseen.


Vammaisneuvosto on järjestänyt toimikautensa aikana useita ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä tapahtumia Paimiossa.

 

Tällaisia olivat seuraavat tapahtumat: 15.10.2014 järjestettiin yleisölle avoin tapahtuma Esteettömyysilta, jossa oli mukana esteettömyysasiamies ja kommentoijana kokemusasiantuntija.

Vammaisneuvosto on toimikautensa aikana tammikuussa 2015 osallistunut aktiivisesti paikallisen Postin rakennuksen esteettömyyden suunniteluun käymällä paikalla henkilökohtaisesti yhdessä kiinteistön edustajien kanssa. Asiasta laadittiin lehtijuttu Kunnallislehteen Vammaisneuvoston aloitteesta.

Lokakuussa 2015 järjestettiin avoin yleisötapahtuma Omaishoitoilta, jossa myös oli kokemusasiantuntijan puheenvuoro.

Lokakuussa 2016 järjestettiin yhteistyössä Paimion seurakunnan  ja Näkövammaisten keskusliiton Varsinais-Suomen  osaston kanssa  Paimion kirjastossa avoin yleisötapahtuma ”Avoin ja Esteetön kirjasto” jossa  yleisöllä oli mahdollisuus vierailla  ”Pimeässä kahvilassa” ja saada kokemusta näkövammaisen ihmisen maailmasta.

Vammaisneuvosto on toimikautensa aikana aktiivisesti seurannut  Paimion soveltuvan liikunnan (erityisliikunta) kuulumisia, ja erityisliikunnanohjaaja Matleena Koskinen on  ollut mukana useassa Vammaisneuvoston kokouksessa kertomassa erityisliikunnan kuulumisia.

Kehitysvammaisten erityishuollossa on tapahtunut Paimiossa suuria muutoksia, kun paikkakunnalla pitkään  olleen  keskuslaitoksen  toimintaan on tullut muutoksia.  Toimintaa on osin purettu ja hajasijoitettu uusiin yksiköihin. Vammaisneuvosto on aktiivisesti seurannut muutosten kehitystä ja pyysi KTO:n edustajan kertomaan tulevista muutoksista Vammaisneuvoston kokoukseen.

 

Vammaisneuvosto pyysi saada tietoonsa vaikeavammaisten kuljetuspalveluiden päätösperusteet sosiaalilautakunnalta.

 

Valtakunnallinen vammaisneuvosto on lähettänyt kunnallisille vammaisneuvostoille tiedotteita  ajankohtaisista aiheista ja koulutuskutsuja.


Valtakunnallisen vammaisneuvoston nimi on muuttunut 26.1.2017 alkaen vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnaksi.