Varhaiserityiskasvatus

Jo laadukas varhaiskasvatus ja esiopetus tukevat lapsen kehitystä.

Esiopetuksessa, Paimiossa myös varhaiskasvatuksessa, on käytössä kolmiportainen tuki.

Yleinen tuki

Kaikilla lapsilla on oikeus saada yleistä tukea tarvittaessa. Huoltajien kanssa tehdään varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelma.

Tehostettu tuki

Kun yleinen tuki ei riitä, tehdään lapselle pedagoginen arvio, minkä pohjalta huoltajien (tarvittaessa kuntouttajien ja/tai sosiaalityön) kanssa tehdään tehostetun tuen oppimissuunnitelma.

Erityinen tuki

Kun tehostettu tuki ei riitä, tehdään lapselle pedagoginen selvitys.  Oppilashuolto esittää sen pohjalta erityisen tuen aloittamista. Päätöksen tekee sivistysjohtaja.

Pedagogisen selvityksen pohjalta tehdään yhdessä huoltajien ja kuntouttajien kanssa erityisen tuen oppimissuunnitelma. Esiopetuksessa se on Hojks eli henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Oppimissuunnitelmissa on oleellista tunnistaa lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet.

Yhteistyö huoltajien kanssa on kasvatuskumppanuutta, jossa huoltajien näkökulma huomioidaan tasavertaisena lapsen parhaaksi.

Paimion kaupungin päivähoidossa toimii yksi kiertävä erityislastentarhanopettaja sekä viisi erityispäivähoidon ryhmäavustajaa eri päiväkodeissa. Kiertävä erityislastentarhanpettaja konsultoi päivähoidon henkilökuntaa tukeen liittyvissä asioissa. Hän kartoittaa tukitoimien tarvetta ja tekee yhteistyötä huoltajien ja eri verkostojen kanssa.

Jokelan päiväkodissa toimii integroitu erityisryhmä, jossa työskentelee erityislastentarhanopettaja.