Varhaiserityiskasvatus

Laadukas varhaiskasvatus ja esiopetus tukevat lapsen kehitystä.


Paimion kaupungin varhaiskasvatuksessa toimii kaksi konsultoivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa sekä ryhmäavustajia eri päiväkodeissa. Konsultoivat varhaiskasvatuksen erityisopettajat auttavat varhaiskasvatuksen henkilökuntaa tukeen liittyvissä asioissa, kartoittavat tukitoimien tarvetta ja tekevät yhteistyötä huoltajien sekä eri verkostojen kanssa.Yhteistyö huoltajien kanssa on kasvatuskumppanuutta, jossa huoltajien näkökulma huomioidaan tasavertaisena lapsen parhaaksi. Jokelan päiväkodissa toimii integroitu erityisryhmä, jossa työskentelee varhaiskasvatuksen erityisopettaja.


Paimiossa on käytössä sekä varhaiskasvatuksessa että esiopetuksessa kolmiportainen tuki.

Yleinen tuki

Kaikilla lapsilla on oikeus saada yleistä tukea tarvittaessa. Huoltajien kanssa tehdään varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelma.

Tehostettu tuki

Kun yleinen tuki ei riitä, tehdään lapselle pedagoginen arvio, minkä pohjalta huoltajien (tarvittaessa kuntouttajien ja/tai sosiaalityön) kanssa tehdään tehostetun tuen oppimissuunnitelma.

Erityinen tuki

Kun tehostettu tuki ei riitä, tehdään lapselle pedagoginen selvitys.  Oppilashuolto esittää sen pohjalta erityisen tuen aloittamista. Päätöksen tekee sivistysjohtaja. Pedagogisen selvityksen pohjalta tehdään yhdessä huoltajien ja kuntouttajien kanssa erityisen tuen oppimissuunnitelma. Esiopetuksessa se on Hojks eli henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Oppimissuunnitelmissa on oleellista tunnistaa lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet.