Yksityistie

Yksityistiet

Paimion kaupungin yksityistielain mukaisen tielautakunnan tehtävistä vastaa tekninen lautakunta. Laissa kunnalle määrätyt tietoimitukset hoitaa lautakunnan nimeämä yksityistiejaosto.

Yksityisteiden avustusten jakoperusteet

Kunnossapitoavustusta voidaan myöntää pysyvän asutuksen käytössä olevalle vähintään 200 m pituiselle yksityistielle.  Avustus on käytettävissä kaikkeen tien kunnossapitoon, kuten höyläys, lanaus, pölynsidonta, auraus, hiekoitus, niitto ja ojien kunnostus.

Perusparannusavustusten edellytykset  avustettavalle tielle ovat  samat kuin kunnossapitoavustuksissa.

Peruskorjausavustusta koskeviin hakemuksiin tulee liittää korjaussuunnitelma sekä työn aikataulu kustannusarvioineen. Peruskorjausavustukseen myönnettävä alin summa on 5.000 €. Suuremmissa ja pitkä-aikaisemmissa kohteissa kaupunki pidättää oikeuden myös välitarkastuksiin.


Avustusten myöntämisen ehtona on, että kaupungilla on oikeus valvoa avustuksen käyttöä tekemällä tietarkastus.


Avustus voidaan myös evätä, jos tiekohteesta ei palauteta selvityksiä avustuksen käytöstä määräaikaan mennessä tai ilmenee esim. avustusrahojen väärinkäytöksiä.


Vuonna 2017 avustuksen saaneilta teiltä tullaan pyytämään selvitys avustusrahojen käytöstä vasta vuoden 2018 avustusanomusten yhteydessä tai muuna ajankohtana erityisestä syystä. Teille joille ei anota avustusta v. 2018 voidaan pyytää selvitys vuoden 2017 avustusrahojen käytöstä samana ajankohtana.


Avustuslomakkeet sekä avustusten jakoperuste- ohjeet  löytyvät joko kaupungin nettisivuilta kohdasta http://paimio.fi/asiointi ja lomakkeet/lomakkeet  yksityistieavustukset tai viraston aukioloaikana (ma klo 9-17, ke klo 10-15.30, ti,to,pe klo 9-15.30)  kaupungintalon palvelupisteestä Vistantie 18.


Avustusanomukset tulee palauttaa osoitteella Paimion kaupunki, Tekninen lautakunta, Vistantie 18, PL 50, 21531 Paimio tai kaupungintalon palvelupisteeseen sen aukioloaikana.

Avustusten hakuaika on 18.4.2017 klo 15.30 asti.


Avustusanomukset käsittelee tekninen lautakunta kokouksessaan 16.5.2017, jonka jälkeen avustuksen saaneille ilmoitetaan asiasta kirjallisesti.