Yksityistiet_netti

Yksityistiet

Paimion kaupungin yksityistielain mukaisen tielautakunnan tehtävistä vastaa tekninen lautakunta. Laissa kunnalle määrätyt tietoimitukset hoitaa lautakunnan nimeämä yksityistiejaosto.

Yksityisteiden avustusten jakoperusteet: 

Paimion kaupunki jakaa alueellaan sijaitsevien yksityisteiden kunnossapito- ja perusparantamiseen avustusta seuraavin ehdoin:


Kunnossapitoavustusta myönnetään pysyvän asutuksen ulospääsytienä käytettävälle tielle, jonka vähimmäispituus on 200 m. Avustettavat työt ovat mm. tien reunojen niitot, ylläpitomurskeen lisäys, ojien perkuu.


Peruskorjausavustusta koskeviin hakemuksiin tulee liittää korjaussuunnitelma sekä työn aikataulu kustannusarvioineen. Peruskorjausavustukseen myönnettävä alin summa on 5.000 €. Suuremmissa ja pitkäaikaisemmissa kohteissa kaupunki pidättää oikeuden myös välitarkastuksiin.


Avustusten myöntämisen ehtona on, että kaupungilla on oikeus valvoa avustuksen käyttöä tekemällä tietarkastus.


Avustus voidaan myös evätä, jos tiekohteesta ei palauteta selvityksiä avustuksen käytöstä määräaikaan mennessä tai ilmenee esim. avustusrahojen väärinkäytöksiä.


Tiedustelut: 

Viheraluemestari Kaisa Salonen p. 02 474 5293

tai e-mail: etunimi.sukunimi(at)paimio.fi

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA