Tarkastuslautakunta

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.


Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.


Valtuusto valitsee enintään kuudeksi tilikaudeksi hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajalautakunnan hyväksymä henkilö (JHTT-tilintarkastaja) tai yhteisö (JHTT-yhteisö). 


Tarkastuslautakunta 1.6.2017 - 31.5.2021

 Puheenjohtaja
Aro, Pekka
                                          
 Varajäsen
Reunanen, Kristiina
 Varapuheenjohtaja
Heino, Sini

 Varajäsen
Tuomasjukka, Saska
 Jäsen
Vesamo, Johanna

 Varajäsen
Heimo, Jarmo
 Jäsen
Salo, Tapani

 Varajäsen
Hörkkö, Jaana
 Jäsen
Tuovinen, Nanna

 Varajäsen Hjerp, Paula
 
     
 Jäsen Ylitalo, Jouni
 
 Varajäsen Kovanen, Mikko
 
     
 Jäsen Mäkelä, Matti
 
 Varajäsen Mäkinen, Martti